Aktuality — archiv

Otevření badatelny Siwiecova

Přidáno: 27.03.2015

Vážení badatelé, dovolujeme si Vám oznámit, že badatelna Siwiecova bude po rekonstrukci znovu otevřena pro veřejnost dne 13. 4. 2015. Z důvodu stěhování badatelny bude ve dnech 8. – 9. 4. 2015 uzavřena badatelna Na Struze. Některé již vyžádané…

Dopis adresovaný Ústavnímu soudu

Přidáno: 09.03.2015

Velké zneklidnění do celé archivní i historické obce vnesla zpráva o možném zrušení odst. 11 § 37 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění. Archiv pochopitelně nemohl zůstat stranou a spolu s ostatními archivy…

Vyšlo dvanácté číslo Sborníku Archivu bezpečnostních složek

Vyšlo dvanácté číslo Sborníku Archivu bezpečnostních složek

Přidáno: 26.01.2015

Sborník s tímto číslem poprvé vychází jako recenzované neimpaktované periodikum. Škála osmi obsáhlých odborných studií, zpráv z činnosti Archivu bezpečnostních složek (ABS) za uplynulý rok i úsměvných drobnůstek z archivních fondů (např. rubrika Archivní A-Ž) je rozmanitá. Úvodní studie…

Ředitelka Archivu bezpečnostních složek zveřejňuje svůj platový výměr

Přidáno: 15.01.2015

Vzhledem k zavádějícím informacím, které se objevují na facebookové stránce „Volba ředitele/ředitelky Ústavu pro studium totalitních režimů“ se ředitelka Archivu, Mgr. Světlana Ptáčníková, rozhodla zveřejnit svůj aktuální platový výměr. Zároveň se důrazně ohrazuje proti tvrzení, že její měsíční plat…