„Ucho“ v bytě režiséra

Odposlech StB v bytě Alfréda Radoka

Alfréda Radoka (1914 – 1976), českého divadelního a filmového režiséra, zakladatele a prvního uměleckého šéfa Laterny magiky, není třeba obšírně představovat. Snad jen s ohledem na prezentované dokumenty můžeme krátce poznamenat, že Alfréd Radok je typickou osobností 20. století v prostoru střední Evropy: pronásledovaný nacisty pro svůj židovský původ, sledovaný StB a stíhaný represemi komunistickou mocí v pracovním životě pro své svobodné smýšlení, dohnaný neúnosnou situací v srpnu 1968 k emigraci do švédského Göteborgu. Radokova tvorba, která se ubírala nekonvenčním, osobitým směrem, nebyla v socialistickém Československu vítána a velice často se ocitala na seznamu zakázaných děl. Je však známá v zahraničí, kde se setkala s velkým ohlasem a získala na uměleckém poli různá ocenění.

Předkládané archiválie měsíce pochází jednak ze svazku kontrarozvědného rozpracování, vedeného k této významné osobnosti českého uměleckého světa, a dále ze svazku z fondu Správy zpravodajské techniky. Oba svazky se vzájemně doplňují a dokumentují nám jedno z mnoha obtížných životních období Alfréda Radoka na přelomu let 1960 – 1961. Po celosvětovém úspěchu Laterny magiky na mezinárodní výstavě Expo 58 v Bruselu byla v roce 1959 v Národním divadle založena samostatná scéna tohoto nového druhu divadla. První představení, v rámci něhož Alfréd Radok nastudoval „Otvírání studánek“ Bohuslava Martinů, komunistická cenzura v osobě ministra kultury Václava Kopeckého z programu smetla. Alfréd Radok musel z Laterny magiky odejít a na konci roku 1960 našel působiště v Městských divadlech pražských. Do Národního divadla se vrátil krátce před svým odchodem do exilu.[1]

V osobním operativním svazku reg. č. 20368 MV, který byl dne 1. 10. 1960 k osobě Alfréda Radoka evidován centrálním útvarem ministerstva vnitra pro vnitřní zpravodajství (krycí název: III. správa MV), dnes uloženém v Archivu bezpečnostních složek pod arch. č. KR-588095 MV, se dochovaly záznamy z dlouhodobého odposlechu Radokova bytu. StB odposlouchávala rozhovory, které Alfréd Radok vedl ve své pracovně se svými kolegy, herci a režiséry. V jeho bytě ho navštěvoval Václav Voska, Svatopluk Beneš, Irena Kačírková, Otomar Krejča a další.

Ve svazku ev. č. 826 MV vedeném Správou zpravodajské techniky (krycí název: IX. správa MV) ode dne 11. 4. 1960 do dne 27. 11. 1961 s krycím názvem „Metro“, který je dnes v archivu uložen pod arch. č. B-1151 ZT, můžeme najít zprávy o způsobu montáže a demontáže odposlouchávacího zařízení. Nacházejí se zde ale i zápisy o přípravných krocích, jako je např. zkouška klíčů od dveří bytu manželů Radokových, kterou se příslušníci StB neštítili provést nejen ve dne, ale i v noci. Odposlouchávací přístroj byl do bytu instalován na začátku července 1960 v době, kdy Radokova rodina pobývala na dovolené v Kolodějích u Českých Budějovic. Odstraněn byl až na konci listopadu 1961.


[1] Více o působení Alfréda Radoka v Národním divadle viz zde: https://www.narodni-divadlo.cz/cs/soubory/laterna-magika/o-laterne-magice