Omamné Vary

V průběhu roku 1982 mohli překvapení karlovarští lázeňští hosté spatřit v květináčích lázeňské kolonády v Karlových Varech i na jiných veřejných místech města rostliny konopí neboli marihuany. Svědectví o této skutečnosti ukrývá vyšetřovací spis arch. č. V-12749 PL, deponovaný v Archivu bezpečnostních složek.

Pro trestný čin nedovolené výroby a držení omamných prostředků a jedů byli v roce 1982 stíháni René R. a Alan P. René R., jak praví spis, „v průběhu léta 1982 v Karlových Varech na různých místech volně přístupných, vysadil rostlinu konopí za účelem jejího pozdějšího usušení a fetování kouřením.“ Alan P. nezávisle na R. „na svém pracovišti na hřbitově v Karlových Varech rovněž vysadil rostlinu konopí, tuto potom sušil a sám kouřil. V průběhu šetření pak vyšlo najevo, že Alan P. tuto rostlinu vysazoval na svém pracovišti v době, kdy nedovršil 18-ti let věku.“

Obviněnému Renému R. byla zamítnuta stížnost proti trestnímu stíhání, když se hájil, že semena rostliny Cannabis získával volným nákupem ve Zverimexu jako krmení pro cizokrajné ptactvo a že ji vysadil pouze za účelem zjištění, zda v městských podmínkách vyroste. Proto se v listopadu 1982 začal skrývat a pokusil se přes Maďarsko emigrovat do Rakouska. Následně byl však zadržen příslušníky StB, byla na něj uvalena vazba a byl stíhán i pro přípravu trestného činu opuštění republiky.

René. R. byl odsouzen k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvaceti měsíců, k ochrannému dohledu na dobu jednoho roku a ochrannému protitoxikomanickému ústavnímu léčení. O Alanovi P. se uvedený vyšetřovací spis dále nezmiňuje, veškerou činnost obou stíhaných však pečlivě fotograficky dokumentuje.