Humor proti okupaci

Letáky a anonymy v krizovém období 1968 a 1969

Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy dne 21. srpna 1968 je jako tříska zaražená hluboko pod nehet. Zasáhla proti uvolnění diktátorské politiky Komunistické strany Československa a zastavila nadějné demokratické směřování celého státu. Události roku 1968 a 1969 byly přelomové v našich moderních dějinách a trvale se v naší společnosti zakořenily jako historický, palčivý mezník, který každoročně v srpnu vyvolává spontánní projevy emocí v podobě různých protestů a připomínek.

Na celém území Československé republiky v letech 1969 – 1989 zachytily a zdokumentovaly bezpečnostní složky velké množství letáků a anonymů, které se vztahovaly k srpnové invazi roku 1968, zejména pak z let 1969 a 1970. Letáky a anonymy, které se dochovaly v Archivu bezpečnostních složek, někdy překvapují svým obsahem a kreativitou. Šíření letáků a zasílání anonymů bylo příslušníky StB vyšetřováno, takže dochované spisy nám odhalují jejich postup při dohledávaní autorů, často neúspěšný.

V depozitářích pracoviště Archivu bezpečnostních složek v Kanicích je uloženo větší množství různých anonymních dopisů nebo zápisy telefonních hovorů do rozličných státních institucí a značný počet protirežimních letáků, plakátů a dokumentace různých nápisů a obrazců na budovách, mostech a dopravních prostředcích z období od 50. do 80. let 20. století. Pro tento článek byly vybrány materiály z roku 1969, které jsou součástí přírůstku fondu Správa StB Ústí nad Labem a přírůstku fondu Správa StB Praha.

Prezentované letáky pochází z archivní sbírky Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy (V), uložené v depozitáři archivu v pražském Braníku. Tato sbírka obsahuje rovněž malé množství vyšetřovacích spisů vedených proti „neznámým pachatelům“, kteří tvořivě vyjádřili svůj názor na srpnovou okupaci v roce 1968 a které se StB nepodařilo odhalit. Naše ukázka byla vybrána z vyšetřovacího spisu Správy StB v Českých Budějovicích a týká se letáků nalezených v Táboře a v obci Dráchov v srpnových dnech roku 1969. Letáky byly objeveny u řeky Lužnice, proto se příslušníci StB domnívali, že je tam zanechali vodáci. Ve svém pátrání však nebyli úspěšní a usnesením ze dne 29. března 1971 bylo trestní stíhání pro trestné činy hanobení republiky a jejího představitele a hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele přerušeno.