Demonstrace v Londýně

Údajně kolem tří set lidí, převážně britských odborářů, se v neděli 19. srpna 1979 shromáždilo v londýnském Hyde Parku, aby podpořili normalizační režim v Československu. Demonstrace pořádaná Novou komunistickou stranou Británie (The New Communist Party of Britain, NCP) se konala u příležitosti jedenáctého výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. V roli hlavního řečníka vystoupil pravnuk Karla Marxe, levicově orientovaný novinář a právník Jean Robert Longuet, autor knihy s názvem V srdci Evropy: Pražské jaro nebo podzim?, vydané týž rok v lednu. Longuet ke shromáždění mj. pronesl: „Když jsem studoval události, k nimž došlo v Československu v roce 1968, znovu jsem narazil na metody americké špionážní služby CIA, na metody připomínající praktiky roku 1948. Nyní se západní tisk snaží rozviřovat kampaň kolem hrstky lidí, kteří odmítají respektovat zákony socialistického Československa.“ Kritizovanou hrstkou lidí mělo být jedenáct členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), s nimiž právě probíhalo trestní řízení.

Akce byla zakončena průvodem k budově československého velvyslanectví, kde došlo k předání dopisu deklarujícího přátelský vztah „dělnické třídy a lidu“ vůči socialistickému Československu.

Den poté, 20. srpna 1979, proběhla „kontrademonstrace“, tedy protestní akce odpůrců tehdejšího československého režimu. Demonstranti se sešli před budovou „československého katolického střediska v Londýně“ (československý dům v Londýně – Velehrad), kde zároveň sídlilo Naardenské hnutí. Průvod demonstrantů došel k velvyslanectví ČSSR, kde byly přečteny protestní dopisy. Protestní protirežimní nótu se na československé velvyslanectví pokusila doručit také skupinka labouristických poslanců.

Nedělní manifestace na podporu tehdejší československé vlády, na rozdíl od zřejmě spontánní protirežimní, byla součástí tzv. aktivního opatření (AO) s krycím názvem „Oceán II“. „Aktivní opatření“ představovala jednu z důležitých činností civilní zpravodajské služby. Jejich prostřednictvím se mj. pokoušela ovlivnit veřejné mínění v kapitalistických státech v duchu oficiální zahraniční politiky ČSSR.

Dokumentaci k aktivním opatřením shromažďovala rozvědka ve svazcích řádu 9. Prezentované dokumenty a fotografie pochází z tzv. materiálu trvalé hodnoty (MTH) č. 22036 I. S, v rámci kterého byly uloženy po vyjmutí ze svazku reg. č. 90060/119-I (fond Hlavní správa rozvědky SNB – svazky). Z dochované podoby archiválie není zcela zřejmě, jakým způsobem se rozvědka v uvedené věci angažovala. Lze předpokládat, že se mohla finančně podílet na vydání a popularizaci Longuetovy knihy, zabezpečovat mediální prezentaci demonstrace atp.

Není bez zajímavosti, že J. R. Longuet několikrát navštívil Československo – údajně sbíral podkladový materiál k sepsání výše zmíněné knihy. Při příležitosti vydání české mutace byla v říjnu 1979 uspořádána, z velké části inscenovaná, tisková konference, která měla poukázat na neochotu západních nakladatelství knihu vydat. Měly tak být demonstrovány těžké podmínky „svobody tisku buržoazní společnosti“, které musel Longuet překonat, aby mohl zveřejnit „pravdu o Československu“.