Pátrání po úkrytech

Od konce druhé světové války probíhaly na území Československa systematické pátrací akce po úkrytech cenností, písemností, skladech zbraní a střeliva, a to především v místech soustředění německých okupačních jednotek včetně elitních útvarů SS a gestapa[1]. V Archivu bezpečnostních složek nalezneme řadu archiválií, vztahujících se k tomuto tématu. Jednou z nich je inv. j. 404 z  fondu A7 (Sekretariát náměstka MV plk. Jaroslava Klímy), obsahující podrobné informace o pátrání v oblasti vojenského výcvikového prostoru Boletice, akcích oddělení Vojenské kontrarozvědky 15. motostřelecké divize České Budějovice a Krajské správy SNB České Budějovice s názvy „Zdenka“, „Poklad“, „Lovec“. Tato inventární jednotka obsahuje podrobnou dokumentaci ke zkoumání jednotlivých míst, včetně rozborů hornin a jiného materiálu, pracovní deník akce „Zdeňka“, množství fotografií míst předpokládaných úkrytů, velkoformátové mapy, zvětšeniny leteckých snímků z Topografického oddělení generálního štábu, ve skleněné desce zachovalé zbytky staré německé mapy a mnohé jiné zajímavosti.

Akce „Poklad“ byla zaměřena na průzkum možných úkrytů mimo VVP Boletice. V září 1965 náměstek MV plk. Jaroslav Klíma rozhodl práce odložit na neurčito vzhledem k nasazení technických prostředků na důležitější lokality ve vojenském prostoru. V archivním materiálu je těžko odlišitelná akce „Poklad II“ od akce „Zdenka“, protože probíhaly v podobném časovém období a ve stejné oblasti. Rozsáhlejší terénní práce započaly v září 1964. Pátrání se protahovalo vlivem členitého terénu (těžkou techniku bylo nutné místy dopravovat i pomocí tanku T-54), nepříznivého počasí zejména v podzimním a zimním období (práce se opakovaně přesouvaly na jaro), podrobným geologickým průzkumem i nutností koordinace prací s plánem střeleb na jednotlivých úsecích vojenského újezdu. Do akce bylo nasazeno přibližně 30 lidí, včetně pyrotechnika, geologa a vojáků základní služby.

V akci „Poklad II“ se na základě předchozích svědeckých výpovědí pátrání zaměřilo na skalnaté útvary vrchů Knížecí stolec a Lysý, protože zde byl v roce 1946 odhalen sklad zbraní. Prověřován byl také prostor směrem k hájence „U Kokše“ a bývalé obci Uhlíkov (Uhligsthal), až po oblast k bývalé obci Jablonec (Ogfolderhaid), která byla používána jako cílová plocha pro tankové střelby. Těsně před koncem války se zde zdržovaly ustupující německé jednotky, včetně jednotek SS. Zprávy o úkrytech se mísily se zprávami o skrýších odsunutých starousedlíků, kteří si v nich schovávali soukromý majetek. Také se mluvilo o přesunu části úřadovny gestapa do tohoto prostoru z důvodu blížící se fronty a bombardování Českých Budějovic. Bylo zjištěno, že o některá místa projevují zvýšený zájem cizinci, hlavně z Německé spolkové republiky. Zjistí-li, že jsou pozorováni, ihned odjíždí. V roce 1963 byla znovu zahájena akce „Lovec“, mající za úkol rozpracování Herberta Sommera (*1928), obchodníka se dřevem z německého Waldkirchenu.[2] Velmi dobře znal oblast právě probíhajícího pátrání a často se poblíž tohoto prostoru pohyboval (např. 16x za rok 1965). Akce „Lovec“ byla ukončena v roce 1967.

Akce „Zdenka“ byla znovuprověřením informací od Jana Kuráže[3], spolupracovníka oddělení Vojenské kontrarozvědky 15. motostřelecké divize České Budějovice, který koncem října 1959 podal zprávu o větším množství železných beden převážených Wehrmachtem po úzkokolejce na svoz dřeva z Arnoštova směrem k bývalé obci Zlatá (Goldberg). Poté měl být neznámý materiál dopravován na povozech a ručně do prostoru Knížecího stolce. Podzemní úkryt, který za tímto účelem budovali sovětští zajatci, měl být zajištěn pancéřovými dveřmi a trhavinou, přičemž po jeho dokončení měli být tito zajatci postříleni. Informace byla získána od německého zaměstnance lesní správy, který byl již z ČSR odsunut. V roce 1946 byly cca 100 m od tzv. schwarzenberských stodol nalezeny v podemletém břehu potoka sovětské uniformy včetně zbraní. Zajatci zmizeli neznámo kam. Kromě nálezů několika beden u Knížecího stolce se v prohledávaných lokalitách nepodařilo uskutečnit významnější nález a původní hypotézy o existenci bunkru a likvidaci zajatců se nepotvrdily.


[1] Historický fond H, arch. č.. 544 – agenturně pátrací svazek Akce „Úkryty“ – pátrání po možných úkrytech nacistických archivních materiálů v letech 1965-1966, včetně významnějších pátracích akcí v prostoru Jihočeského kraje (Šumava), které byly v této době provedeny.

[2] K osobě Herberta Sommera se v ABS dochoval svazek, uložený ve sbírce Svazky kontrarozvědného rozpracování pod arch. č. KR-1685 CB. Herbert Sommer byl prověřován, zda se v době svých krátkých turistických cest do Československa nepodílel na vybrání obsahu beden nalezených v prosinci 1965 v lokalitě Knížecího stolce u Volar, protože v době okupace v této oblasti působil jako lesní adjunkt. Prověřování této osoby však nepřineslo žádný relevantní výsledek, a proto byl svazek uložen do archivu.

[3] Svazky, vedené k osobě Jana Kuráže, byly skartovány.