Akce Alfa

Otázka nelegální migrace byla i v minulosti velkým tématem, zejména pak v době studené války, kdy se tisíce lidí snažilo dostat z Východu na Západ. K ilegálnímu přechodu státních hranic bylo využíváno různých cest a také dopravních prostředků. Jednomu takovému pokusu, kdy se o emigraci pokusili občané z Německé demokratické republiky (NDR), je věnována i prosincová archiválie měsíce.

Na žádost Stasi začalo v Praze dne 24. února 1980 sledování státních příslušníků z NDR, kteří měli být ilegálně převezeni přes státní hranice do Rakouska. Šlo o jednoho muže a čtyřčlennou rodinu s dětmi. Jejich sledování začalo v Praze v blízkosti kavárny Alfa, kde se měli setkat s občanem rakouské státní příslušnosti (tato osoba byla pracovníky správy sledování označována jako „Spojka“).

Dne 25. února 1980 byl vytipován kamion projíždějící přes ČSSR do Rakouska, který měl následně poskytnout útočiště uprchlíkům a převézt je přes hranice. Automobil, jímž byly tyto osoby dopraveny „Spojkou“ na smluvené místo, byl bedlivě sledován pracovníky sledovačky, až do místa, kde došlo k jejich předání posádce kamionu na jednom z odpočívadel dálnice vedoucí na Brno. Kamion dále pokračoval směrem na hraniční přechod Mikulov, kam dorazil v ranních hodinách 26. února 1980. Po zevrubné prohlídce byl odhalen úkryt ve střeše, v němž zadržené osoby ležely doslova namačkány jedna na druhou. Vzhledem k tomu, že k útěku došlo v únoru, musela být v provizorním úkrytu obrovská zima. Z fotografií je patrné, že uprchlíci měli na sobě teplé zimní oblečení a ve střeše bylo nalezeno také několik dek.  Dokumentace vytvořená příslušníky pomocí fotoaparátu a videorekordéru byla následně poskytnuta z rozhodnutí ministra vnitra ČSSR Pohraniční stáži pro její potřeby jako instruktážní film.

Proti zadrženým bylo následně zahájeno trestní stíhání a zaveden vyšetřovací spis, který však v Archivu bezpečnostních složek není dochován. Rodina z NDR, která se tímto způsobem snažila dostat na Západ a vystavila se tak rizikům plynoucím z nelegálního útěku, byla vyhoštěna zpět do NDR v dubnu 1980 a jejich snaha dostat se na vysněný Západ tak bohužel zůstala nenaplněna.

Celá sledovací akce byla velmi rozsáhlá, zapojilo se do ní 35 pracovníků a bylo použito 15 vozů. Podrobný popis celé akce byl vydán v Informačním bulletinu IV. správy SNB pod názvem „Příklad dobré spolupráce a iniciativního plnění povinností pracovníků sledovačky“. Příslušníci si celou akci velmi pochvalovali a do bulletinu si poznamenali, že: „Ztížené podmínky pro dokumentaci (noční hodiny) se staly dobrou školou pracovníků sledovačky, neboť si v praxi ověřili své schopnosti a možnosti, jak ještě lépe lze dokumentaci provádět“.

Zdroj: fond A 25 (Správa sledování SNB) i. j. 1023; Sledování, roč. 1980, číslo 1, Příklad dobré spolupráce a iniciativního plnění povinností pracovníků sledovačky (1. odbor IV. správy SNB Praha).