Agent Hardy

„Dobrý večer, mé jméno je Kovalski. Můžu mluvit s Tonym Belehrádkem starším? (…) Můžu mluvit? Vy jste přítel Václava, že?“

Tato slova jsou z úvodu nahrávky telefonátu příslušníka československé rozvědky s tajným spolupracovníkem Antonem Belehrádkem, která je v rámci fondu Hlavní správy rozvědky uložená v materiálu trvalé hodnoty k osobnímu svazku reg. č. 49279 I. S.

Anton Belehrádek, krycím jménem „Hardy“[1], emigroval z Československa jako šestnáctiletý v roce 1949 a usadil se v Chicagu. Tady se mu podařilo najít zaměstnání obchodního pilota a příležitostného leteckého instruktora. Jakožto zkušený letec se stal členem organizace Civil Air Patrol, pomocné složky vojenského letectva Spojených států, kde zastával hodnost kapitána, což mu umožňovalo vstup do všech leteckých základen ve státě Illinois bez další kontroly. Volný pohyb po zpravodajsky zajímavých místech spolu s Belehrádkovými pravidelnými cestami do Bratislavy k nemocné matce zapříčinily v průběhu sedmdesátých let zvýšený zájem o jeho osobu ze strany Státní bezpečnosti.

Dne 4. května 1979 byl na Belehrádka Správou Státní bezpečnosti Bratislava založen spis v kategorii „prověřované osoby (PO)“ reg. č. 23151 Bratislava, s krycím jménem „Hardy“. Důvodem bylo podezření ze spolupráce s americkými zpravodajskými službami. Příslušníkům StB se však nepodařilo najít důkazy o Belehrádkově napojení na západní zpravodajce. Při příležitostných pohovorech se však ukázalo, že díky své práci a kontaktům mezi československými emigranty je pro Bezpečnost nadále „zpravodajsky zajímavý“. Proto došlo dne 23. července 1980 k převedení jeho spisu do kategorie „kandidát tajné spolupráce (KTS)“.

I přes to, že v průběhu následujících let měl Anton Belehrádek poskytovat při svých cestách do Československa dílčí informace k politické situaci ve Spojených státech, jako tajný spolupracovník v kategorii „agent (A)“ československé rozvědky byl získaný až 1. června 1987 v restauraci Šumavan na pražském Žižkově. Motivem spolupráce měla být jeho špatná finanční situace po ztrátě zaměstnání a touha vrátit se na důchod zpět do Československa. Díky své hodnosti v organizaci Civil Air Patrol se měl soustředit především na problematiku NRJAN (tzv. nenadálé raketo-jaderné napadení), později INN (tzv. index nenadálého napadení). Jeho prvním, a jak se později ukázalo i posledním, úkolem bylo zprostředkování nevyplněných amerických rodných listů, ke kterým měl přístup jako zaměstnanec zdravotnického úřadu v Berwyne. K předání dokumentů na dohodnuté schůzce v New Yorku však nedošlo kvůli špatným informacím o místě setkání a ani následná schůzka v náhradním termínu nebyla úspěšná. Na vině byl lidský faktor – Tony Belehrádek s formuláři vycestoval do Chicaga, zatímco příslušníci československé rozvědky na něj čekali před Radio City Hall v New Yorku.

Z jakého důvodu se schůzku nepodařilo uskutečnit, měl podle pokynů telefonicky zjistit a další termín domluvit kádrový příslušník (KP) vystupující pod krycím jménem „Šnejdar“[2] dne 14. října 1987, z čehož se dochoval zde uveřejněný zvukový záznam. Poukázáním na zhoršující se zdravotní stav Belehrádkovy matky měla být vyprovokována jeho cesta do Československa, při které by došlo k předání rodných listů pro KP „Václava“[3]. Telefonát měl podle pokynů probíhat v angličtině a kvůli problémům s telefonní linkou byl často přerušován, což vyvolávalo u „Hardyho“ podezření. I když tyto problémy nebránily dohodnutí termínu předání dokumentů, návštěvu Československa Belehrádek nakonec nemohl realizovat údajně kvůli své špatné finanční situaci. Z další spolupráce s „agentem Hardym“ sešlo kvůli podezření z jeho spolupráce s americkými tajnými službami.


[1] V archivních materiálech se objevuje také varianta „Hardyk“.

[2] Jde o pracovníka I. správy SNB při rezidentuře v New Yorku, Jaromíra Radu, krycím jménem „Šnejdar“. K jeho osobě je v ABS dochovaný osobní svazek kádrového příslušníka reg. č. 30109 I. S.

[3] Václav Žluva, krycí jméno „Dlouhý“, navázal s Antonem Belehrádkem osobní kontakt v bratislavské vinárně Veľkí Františkáni a následně s ním dne 1. června 1987 uskutečnil „získávací“ pohovor v Praze. V rámci fondu Hlavní správa rozvědky je k Dlouhému v ABS uložen osobní svazek kádrového příslušníka reg. č. 30427 I. S.