Změny v eBadatelně

Vážení badatelé,

během roku 2020 byly dokončeny úpravy softwaru eBadatelny, které umožní jednodušší přidávání digitalizovaných archiválií a přepsaných archivních pomůcek. V průběhu roku se tak eBadatelna dočká výraznějšího rozšíření a změn ve vzhledu a vyhledávání. V tuto chvíli se jedná pouze o změnu ve struktuře archivních fondů, aby byla do budoucna přehlednější. Jednotlivé fondy jsou rozřazeny dle tématik, do nichž pak budou přibývat archivní pomůcky a digitální reprodukce. Zároveň byl přidán inventář Fondu Správy sledování (A 25), digitální reprodukce archiválií částí fondů Sekretariát FMV (A 2/5, A 2/7) a Organizační a vnitřní správa FMV (A 6/1, A 6/5) a dále množství digitálních reprodukcí archiválií svazkových fondů kontrarozvědného rozpracování a tajných spolupracovníků MV (KR-MV a TS-MV).