Zástupci Ústavu pamäti národa z Bratislavy navštívili ABS

Ve dnech 13. a 14. listopadu 2018 navštívili Archiv bezpečnostních složek kolegové ze slovenského Ústavu pamäti národa (ÚPN) v čele s Ing. arch. Mgr. Jánem Pálffym, PhD.. Slovenští kolegové si prohlédli budovy archivu v ulici Na Struze i na Branickém náměstí, kde je zaujalo především vybavení restaurátorského pracoviště. Na společném jednání, kterého se kromě ředitelky ABS Mgr. Světlany Ptáčníkové a jejího zástupce Mgr. Petra Zemana účastnili i kolegové z Ústavu pro studium totalitních režimů, se projednávaly zejména možnosti spolupráce na akcích věnovaných výročím roku 1989 v příštím roce i kooperace v dalších oblastech.

                                                                         Ředitelka ABS Mgr. Světlana Ptáčníková se zástupci ÚPN (zleva: Mgr. Jerguš Sivoš; Ing. Mgr. Ľubomír Ďurina; Ing. arch. Mgr. Ján Pálffy, Ph.D.; Mgr. Peter Jašek, Ph.D.)