Zástupci brněnské pobočky České archivní společnosti navštívili pracoviště v Kanicích

Ve čtvrtek 13. září 2018 navštívili pracoviště Archivu bezpečnostních složek (ABS) v Kanicích, kde sídlí oddělení archivních fondů ministerstva vnitra České socialistické republiky, Státní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra, kolegové archiváři z brněnské pobočky České archivní společnosti. Nechyběli mezi nimi ani předseda České archivní společnosti a ředitel Státního okresního archivu Zlín Mgr. David Valůšek a ředitel Moravského zemského archivu v Brně PhDr. Ladislav Macek. Příjemné setkání zahájila ředitelka Mgr. Světlana Ptáčníková úvodní přednáškou o organizaci a historii našeho archivu i o úkolech a problémech, které ABS řeší. Poté si kolegové prohlédli některé depozitáře a nachystané výstavky zajímavých archiválií, komentované našimi pracovníky. Doufáme, že se jim u nás líbilo…