Zástupce Archivu bezpečnostních složek se účastnil mezinárodní konference v Budapešti

Na mezinárodním poli spolupracuje Archiv bezpečnostních složek především s institucemi sdruženými v rámci organizace The European Network of Official Authorities in Charge of the Secret Police Files. Toto sdružení pořádá pravidelná setkání, letošní předvánoční se konalo 7. prosince 2017 v Budapešti. Maďarští kolegové z ÁBTL (Historical Archives of the Hungarian State Security) si jako hlavní téma vybrali edukaci a popularizaci archivářské práce a pramenů státobezpečností povahy, workshop nesl název Archives in Charge of the Secret Police Files for Education and the Public Dissemination of Knowledge.

Na konferenci se o své zkušenosti podělili kolegové z Německa, Slovenska, Polska, Slovinska, Bulharska, Rumunska, České republiky a Maďarska. Četné aktivity mohl prezentovat především Axel Janowitz z německého BStU a Marzena Kruk z polského IPN. Jitka Bílková představila v příspěvku nazvaném Could be visits in archives extraordinary and interesting for anybody? Education activities in the Czech Security Services Archives současný stav edukace v archivech v České republice. Podrobněji se pak zaměřila na činnost Archivu bezpečnostních složek v této oblasti, seznámila přítomné s edukačními programy vzniklými ve spolupráci s ÚSTR, s projektem geocachingu, s náplní Dnů otevřených dveří i s průběhem častých exkurzí pořádanými pro žáky a studenty různých stupňů škol.