Žáci základních škol z Prahy 6 zapojení do projektu Příběhy našich sousedů navštívili Archiv bezpečnostních složek

Již několik let se Archiv bezpečnostních složek podílí na realizaci vzdělávacího projektu neziskové organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů. Soutěž je zaměřena na žáky druhého stupně základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií. Jednotlivé týmy navštíví pamětníka, natočí jeho vzpomínky, prozkoumají dostupné archiválie či dokumenty a za pomoci odborníků vytvoří rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž. Při závěrečné prezentaci pak odborná porota složená z jednoho historika, jednoho novináře a jednoho učitele vybere nejlepší výstup a jeho autoři jsou odměněni hodnotnými cenami.

V Archivu bezpečnostních složek pro mladé badatele dohledáváme archiválie k pamětníkům a seznámíme je s profesí archivářů. Ve dnech 27. listopadu až 5. prosince 2017 naše pracoviště postupně navštívily týmy ze základních škol Prahy 6 (ZŠ Na Dlouhém lánu; ZŠ Hanspaulka; ZŠ Petřiny Sever; ZŠ Antonína Čermáka; ZŠ Dědina; ZŠ Emy Destinnové; ZŠ Petřiny Jih; ZŠ J. A. Komenského; ZŠ Norbertov; ZŠ Pod Marjánkou; ZŠ Červený vrch a ZŠ Pod Marjánkou). Exkurzí po archivu se v roli průvodkyň ujaly Jitka Bílková a Xenie Penížková (ABS), restaurátorskou dílnu představila Daniela Gaštanová (ABS), edukační programy zaměřené na práci s prameny vedli Václav Sixta a Karina Hoření (ÚSTR).