Vyšla publikace „Ochrana státní hranice v padesátých letech 20. století“

Technické muzeum v Brně vydalo v listopadu 2017 publikaci Ochrana státní hranice v padesátých letech 20. století. Autorský kolektiv z řad historiků, archivářů, archeologů a dalších badatelů podává téma ochrany státních hranic v 50. letech pod úhlem různých pramenů a vědních oborů. Vedle operací Státní bezpečnosti na hranici, popřípadě získávání informací o osobách uprchlých do zahraničí zpravodajskými službami, si monografie všímá také vojenského opevnění v pohraničí. S ohledem na podepsání státní smlouvy s Rakouskem v roce 1955 se autoři také věnují popsání tendencí v systému ochrany státní hranice v 50. letech, ať už co do organizace, tak jeho výsledků. Z terénních pramenů pak vycházejí texty věnující se archeologickému obrazu hraničního pásma a pozůstatkům po činnosti Pohraniční stráže. Specifikem je text o restaurování jedné z map Pohraniční stráže. Kapitoly zabývající se obyvatelstvem v pohraničí a v hraničním pásmu sledují jednak působení ideologie, jednak omezení života v hraničním pásmu a soužití s útvary Pohraniční stráže. Obsah publikace si  zájemci mohou prohlédnout zde.

Monografie vychází v ediční řadě Acta musei technici brunensis Technického muzea v Brně, kde navazuje na svazek Ochrana státní hranice 1948-1955 z roku 2011 a na další svazek věnovaný 70. letům z roku 2013. V autorském kolektivu jsou zastoupeni i pracovníci Archivu bezpečnostních složek.

Cena: 200 Kč

K zakoupení je publikace na pokladně Technického muzea v Brně či k objednání e-mailem na gilbertova@technicalmuseum.cz.