Seminář Archiv a historický pramen ve výuce

Archiv bezpečnostních složek si Vás dovoluje pozvat na seminář Archiv a historický pramen ve výuce. Seminář pro učitele a odbornou veřejnost pořádá v pátek 3. listopadu 2017 Ústav pro studium totalitních režimů. Na semináři budou prezentovány i nové edukační programy pro žáky a studenty, které ve svých prostorách připravuje Archiv bezpečnostních složek. Hostem semináře bude pracovník Státního oblastního archivu v Praze Mikuláš Čtvrtník. Více informací o akci naleznete zde:

https://www.ustrcr.cz/akce/archiv-a-historicky-pramen-ve-vyuce/