Sbírka Ministerstvo národní bezpečnosti v eBadatelně

Do eBadatelny jsme pro Vás připravili další obsáhlou skupinu digitálních reprodukcí archiválií, tentokrát sbírku Ministerstvo národní bezpečnosti. Sbírku předal v roce 2011 do Archivu bezpečnostních složek Národní archiv, v němž byla uložena v souvislosti s písemnostmi komisí pro přešetření politických procesů v období let 1949−1954, především procesu s tzv. protistátním centrem v čele s Rudolfem Slánským. Tyto komise pracovaly na základě rozhodnutí byra ÚV KSČ v letech 1955−1957 a 1962−1963. V našem archivu je sbírka uložena v 246 kartonech  a obsahuje dokumenty, které se týkají politických procesů s komunistickými funkcionáři z let 1950−1954. Ve většině případů jde o bývalé zvláštní vyšetřovací spisy StB. Protokoly a zprávy o vyšetřování byly vyčleněny a uspořádány podle jmen jednotlivých osob, jichž se týkaly. V této době pravděpodobně vznikly i mezery v číselné řadě signatur (archivní číslo MNB-1 až MNB-100), které nebyly pracovníky Národního archivu dohledány. Sbírka byla postupně systematicky digitalizována, v současné době probíhá průzkum fondu a příprava podrobnější archivní pomůcky .