A. Studijní ústav ministerstva vnitra (MV)

název označení fondu časové rozmezí inventář umístění metráž
Viktor Emanuel Voska (osobní fond) 16 1914-1957 2. oddělení 1,06 bm
Dr. Emanuel Moravec (osobní fond) 39 1937-1947 0,36 bm
Veřejná osvětová služba 44 1940-1946 Prozatímní soupis k archivnímu fondu 44 25,20 bm
Výpovědi zaměstnanců Gestapa a SD 52 1945-1955 Prozatímní soupis k archivnímu fondu 52 12,50 bm
Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě 59 1940-1945 Prozatímní soupis k archivnímu fondu 59 21,00 bm
Sbírka písemností útvarů SS na území Protektorátu 107 1939-1945 Prozatímní soupis k archivnímu fondu 107 5,50 bm
Německé soudy v Protektorátu 134 1939-1945 Prozatímní soupis k archivnímu fondu 134 81,00 bm
Různé německé bezpečnostní složky 135 1938-1945 Prozatímní soupis k archivnímu fondu 135 10,90 bm
Německé soudy v říši 141 1939-1945 Prozatímní soupis k archivnímu fondu 141 67,00 bm
Zemský odbor bezpečnosti Praha 300 1945 Prozatímní soupis k archivnímu fondu 300 9,50 bm
Vyšetřovací komise pro národní a lidový soud při MV 301 1945-1946 Prozatímní soupis k archivnímu fondu 301 17,40 bm
Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky 302 1945-1954 Prozatímní soupis k archivnímu fondu 302 72,50 bm
Různé bezpečnostní spisy po roce 1945 304 1945-1946 Prozatímní soupis k archivnímu fondu 304 40,50 bm
Ústředna Státní bezpečnosti 305 1945-1948 Prozatímní soupis k archivnímu fondu 305 110,40 bm
Sbírka písemností útvarů SNB mapující činnost organizace UPA na území Československa v letech 1947-1948 (Banderovci) 307 1947-1948 Prozatímní soupis k archivnímu fondu 307 13,80 bm
Gestapo Hradec Králové a Pardubice 309 1939-1945; šetření po roce 1945 (do 70. let) Prozatímní soupis k archivnímu fondu 309 2,90 bm
Velitelství Státní bezpečnosti 310 (1945); 1948-1953 Prozatímní soupis k archivnímu fondu 310 14,80 bm
Zemský odbor bezpečnosti II. 315 1945-1947 Prozatímní soupis k archivnímu fondu 315 29,90 bm
Redakce Berlín 317 1957-1963 Prozatímní soupis k archivnímu fondu 317 0,36 bm
Hlavní správa tiskového dohledu ministerstva vnitra 318 1953-1968 Prozatímní soupis k archivnímu fondu 318 41,60 bm
Vytříděné spisy sekretariátu ministra vnitra 319 1954-1960 Prozatímní soupis k archivnímu fondu 319 5,30 bm
Monitory (zahraniční vysílání, přehledy tisku) 321 1968-1973 Prozatímní soupis k archivnímu fondu 321 3,50 bm
Kabinet StB materiálů 323 1945-1955 Prozatímní soupis k archivnímu fondu 323 3,50 bm
Stíhání nacistických válečných zločinců 325 od 1962 Prozatímní soupis k archivnímu fondu 325 22,60 bm
Židovské organizace 425 1945-1953 Prozatímní soupis k archivnímu fondu 425 56 bm
Různé bezpečnostní složky na Slovensku po roce 1945 215 (S/2) 1938-1957 Prozatímní soupis k archivnímu fondu 215 (S/2) 33,8 bm
Akce R – Majetkové nároky rakouských občanů vůči ČSR 551 1955-1960 Prozatímní soupis k archivnímu fondu 551 4,80 bm
Sbírka různých písemností S 1918 – 60. léta 20. století Prozatímní soupis k archivnímu fondu S 67,90 bm
Odbor politického zpravodajství MV 2M 1945-1948 Prozatímní soupis k archivnímu fondu 2M 79,30 bm
Mapy zpráv zpracované Studijním ústavem MV Z tématické okruhy z 60. a 70. let 20. století z materiálů Studijního ústavu MV a dalších archivů Prozatímní soupisy k archivním fondům Z – evid. svazek 7. odd.; Z – evid. svazek 10. odd.; Z-10-P; Z – seznam zpráv 23,50 bm