Prohlášení Archivu bezpečnostních složek k dokumentům, které se v rámci prezidentské kampaně na Slovensku objevily na sociálních sítích

Praha, 29. leden 2024 – V souvislosti se šířením digitalizovaných dokumentů s vodoznakem naší instituce, Archiv bezpečnostních složek konstatuje, že není správcem a držitelem svazkové agendy vzniklé z provenience operativních útvarů Státní bezpečnosti na Slovensku. Na základě evidencí a šetření Archivu bezpečnostních složek nebyly k osobě Ivan Korčok, nar. 4. 4. 1964, dohledány žádné archiválie. Výše uvedená osoba nebyla nalezena v dochovaných fondech Státní bezpečnosti ani ve zpracovaných evidencích k archivním fondům a sbírkám Archivu. Dále v této věci odkazujeme na vyjádření slovenského Ústavu pamäti národa zde: https://www.facebook.com/ustav.pamati.naroda