Pozorovatelna StB poprvé přístupna veřejnosti

Praha 15. dubna 2010 – Unikátní expozice vybudovaná v prostorách rekonstruované pozorovatelny komunistické tajné politické policie StB byla dnes dopoledne otevřena v Praze. Přímo na Malostranském náměstí, ve věži chrámu sv. Mikuláše, 70 metrů nad zemí je umístěna stálá výstava dokumentující činnost správy sledování StB, dokumenty a fotografie na výstavě pochází a fondů Archivu bezpečnostních složek. Ředitel Archivu bezpečnostních složek Ladislav Bukovszky ve své zahajovací řeči mimo jiné zmínil skutečnost, že podobných pozorovacích či opěrných bodů byly v Praze desítky a ten na Malostranském náměstí měl krycí jméno Kajka. „Nejvíce pozorovatelen zastupitelských úřadů se nalézalo zde, na Malé Straně. Pozorovatelny popřípadě kamery (tzv. TV-mikrocentra) se nacházely na Malostranském náměstí, v ulici Karmelitské, Mostecké, Nerudově, Vlašské, Thunovské, Sněmovní a v Tržišti. Jedním z utajených opěrných bodů byla i pozorovatelna ve věži kostela sv. Mikuláše s krycím názvem „Kajka“. Její osazenstvo, obsluhující nejrůznější techniku včetně kamery, mělo ze sedmdesátimetrové výšky výhled na Velvyslanectví Spojených států amerických, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo nebo na Velvyslanectví Jugoslávie v Mostecké ulici. Činnost Státní bezpečnosti a tudíž i provoz tajných pozorovatelen ukončila tzv. Sametová revoluce v listopadu 1989. Oficiálně však většina pozorovacích míst, včetně věže na Malostranském náměstí, existovala až do ledna roku 1990,“ řekl Bukovszky. Slavnostního otevření se účastnili také zástupci velvyslanectví, jež byly v době komunismu sledovány – tedy USA, Japonska, Německa a Její Excelence, velvyslankyně Rumunska v České republice Daniela Gitman.