Online výstava „Potlačené umění: Umělci očima KGB/StB“

Online výstava je výsledkem mezinárodní spolupráce organizací a archivů z České republiky, Ukrajiny a Gruzie. Hlavními organizátory jsou ukrajinské Centrum pro výzkum osvobozeneckého hnutí, český spolek Gulag.cz a gruzínská organizace SovLab: Laboratoř studia sovětské minulosti. Na přípravě a poskytnutí archivních dokumentů se podílely český Archiv bezpečnostních složek, ukrajinský archiv SBU a gruzínský archiv ministerstva vnitra. Výstava je součástí projektu „Potlačené umění. Národní kultura očima KGB/StB: Ukrajina, Česká republika, Gruzie“, podporovaného Evropskou unií v rámci programu House of Europe.

Výstava představuje třicet příběhů československých, ukrajinských a gruzínských umělců a spisovatelů prostřednictvím archiválií bývalých komunistických tajných služeb Sovětského svazu a Československa. Komparativní pojetí výstavy umožňuje porovnat příběhy perzekuce jak z různých zemí někdejšího sovětského impéria, tak i v různých obdobích: od stalinského teroru třicátých let v Sovětském svazu až po perzekuci disidentů v období normalizace v Československu. Výstava je pro návštěvníky k dispozici ve čtyřech jazycích: ukrajinštině, češtině, gruzínštině a angličtině.