Online výstava ABS: Ideopolicie StB – 50 let od vzniku Správy kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli

Praha, 17. června 2024 – Archiv bezpečnostních složek ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů připravil online výstavu s názvem: Ideopolicie – Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli. Složka Státní bezpečnosti s krycím názvem X. správa FMV (později X. správa SNB) zahájila svoji činnost 1. července 1974 jako centrální útvar s celorepublikovou působností. Její příslušníci řídili nejdůležitější operace proti oponentům komunistického režimu. Výstava umožňuje široké veřejnosti seznámení s důležitou částí tajné policie.

„Činnost této složky StB se dokonale shoduje s popisem Ideopolicie ve slavném románu George Orwella „1984“ ve kterém mistrně popsal život v totalitě. Online výstava přibližuje činnost, strukturu a vybrané operace této represivní složky komunistického režimu v době normalizace. Badatelé mohou najít další dokumenty týkající se činnosti X. správy SNB i v našem elektronickém archivu, uvedl ředitel Archivu bezpečnostních složek Mirek Urbánek.

Výstava zahrnuje medailonky a fotografie náčelníků, vybrané archivní dokumenty s odkazem na jejich umístění v elektronické badatelně ABS (ebadatelna.cz) a některé dosud nepublikované fotografie. Autoři zvolili online prostředí vzhledem k jeho snadné dostupnosti a možnosti pokračovat ve studiu dalších dokumentů, které výstava nabízí ke stažení.

Online projekt je realizován v systému INDIHU Exhibition. Jakmile návštěvník zahájí výstavu tlačítkem „Spustit výstavu,“ automaticky se otevře infoprohlídka, která návštěvníka postupně provede ovládacími prvky, včetně užitečných klávesových zkratek, jako je posun ve výstavě šipkami nebo pauza a opětovné spuštění výstavy mezerníkem. Návštěvník ji může přeskočit stlačením tlačítka „Přeskočit prohlídku“. Prohlížení je optimalizováno pro stolní počítač a notebook a vzhledem k vysokému rozlišení není určena pro prohlížení na mobilních platformách. V nastavení je třeba mít povolen JavaScript.