Novinky v eBadatelně

Vážení badatelé,

provedli jsme další aktualizaci eBadatelny. Nově v ní najdete podrobnější vyhledávání, které Vám usnadní nalezení archiválií v konkrétních fondech nebo podle specifického zadání – jedná se např. o omezovač fondů, lištu pro určení časového období datace archiválií, možnost prohledávání krycích názvů svazků a jiné. Více o nových možnostech se dozvíte v návodu a tipech přímo na stránce ebadatelna.cz.

Byly přidány také další digitalizované archivní soubory: část fondu Organizační a vnitřní správa FMV (A 6/2) a fond Hlavní správa VB (H 1) – celkem bylo přidáno téměř 500 000 skenů.

Zcela nově byly do eBadatelny nahrány také přepisy některých archivních pomůcek k fondům útvarů Pohraniční stráže (téměř 7000 inventárních jednotek), které, jak doufáme, ulehčí zájemcům o tuto problematiku vyhledávání a objednávání archiválií.

Přejeme příjemné studium.