Novinky v eBadatelně

Vážení badatelé,

provedli jsme poslední letošní velkou aktualizaci eBadatelny. Byly do ní přidány především digitální reprodukce fondu Hlavního velitelství Veřejné bezpečnosti České socialistické republiky (HV VB). Fond obsahuje písemnosti a administrativní pomůcky z činnosti sekretariátu HV VB (např. bezpečnostní opatření, zprávy o bezpečnostní situaci v době výročí srpnových událostí 1968, zprávy o mimořádných událostech – pohřeb J. Palacha, sebevražda J. Zajíce, zprávy o kriminalitě), dozorčího útvaru (denní zprávy), inspekce náčelníka HV VB (stížnosti občanů, zprávy o prověrkách na útvarech), I. a II. odboru Správy kriminální služby a personálního a školského odboru. Zároveň byly přidány první archiválie ze sbírky Vyšetřovacích spisů (V-MV). V tomto případě se jedná o několik rozsáhlých spisů (např. k akci Střed, tedy Milada Horáková a spol., k Chartě 77 aj.), které byly badateli velmi často požadovány a z tohoto důvodu byly mimo pořadí zkontrolovány a částečně redigitalizovány. Celkem bylo přidáno přes 240 000 skenů.