Novinky v eBadatelně

Vážení badatelé,

provedli jsme další velkou aktualizaci eBadatelny. Byly do ní přidány digitální reprodukce svazků kontrarozvědného rozpracování (KR-VKR) z fondu Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky – svazky. Tyto archiválie byly vedeny k osobám, na které se ve sledovaném období z různých důvodů zaměřovali příslušníci Vojenské kontrarozvědky. V naprosté většině jde o svazky uložené na mikrografických předlohách. Nově je Vám ke studiu k dispozici 6616 svazků KR-VKR (téměř 570 000 skenů).