NOVINKY V EBADATELNĚ

Vážení badatelé,

provedli jsme aktualizaci eBadatelny, do které byly přidány přepisy archivních pomůcek teritoriálních útvarů StB (tzv. B fondy). Nově je tak možno prohledávat více než 12 000 záznamů těchto archivních souborů. Zároveň byly přidány digitální reprodukce inventárních jednotek fondů Sekretariát náměstka ministra vnitra plk. Jaroslava Klímy (A7) a Sekretariát I. náměstka ministra vnitra plk. Jana Záruby (A9). Celkově se jedná o téměř 70 000 skenů.

Přejeme příjemné bádání.