Novinky v eBadatelně

Vánoční čas v uprchlickém táboře Valka u Norimberku, nedatováno, pravděpodobně rok 1949. Archiv bezpečnostních složek, sbírka Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy (V): arch. č. V-698 CB.Vážení badatelé,

těší nás, že Vám můžeme oznámit další aktualizaci eBadatelny. Jedná se o digitální reprodukce vyšetřovacích spisů ze sbírky Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy z bývalého Jihočeského kraje (V/CB), které byly v předchozích letech systematicky digitalizovány. Do této naší aplikace jsme přidali rozsah archivních jednotek od arch. č. V-501 CB do arch. č. V-999 CB.

V aplikaci eBadatelna je tedy nově možné studovat např. digitální kopie vyšetřovacích spisů vedených k útěkům za hranice (např. arch. č. V-698 CB), nebo reprodukci spisu, v němž jsou uloženy archiválie k vyšetřování duchovních Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích v roce 1958 (arch. č. V-928 CB).

Celkem bylo v eBadatelně nově zpřístupněno 494 inventárních jednotek, což dělá 107 699 skenů.