Novinky v eBadatelně

Vážení badatelé,

s radostí Vás můžeme informovat o další aktualizaci eBadatelny, do níž byly přidány další digitální reprodukce vyšetřovacích spisů ze sbírky Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy.

Jak název napovídá, vyšetřovací spisy dokumentují zatčení osob a jejich převzetí do vyšetřovací vazby, vyslýchání a předání prokuratuře, ale zároveň odhalují i metody StB jako jednoho z hlavních nástrojů politické represe. Objem nově přidaných reprodukcí vyšetřovacích spisů čítá převážně archiválie z bývalého Jihočeského kraje (V/CB), které byly systematicky digitalizovány. Do aplikace eBadatelna byl přidán rozsah archivních čísel od 1 do 500, tedy 493 inventárních jednotek. Zbylých 23 inventárních jednotek této sbírky – z dalších různých krajských útvarů Sboru národní bezpečnosti (V/BN, V/PL, V/OV, V/HK, V/UL, V/LB) – bylo vybráno ke zpřístupnění v aplikaci eBadatelna z toho důvodu, že se jedná o cenné archivní prameny s velkou historickou hodnotou, a jako takové, patří k často zpřístupňovaným a badateli žádaným archiváliím. Jedná se zejména o spisy z 50. let 20. století, ale najdeme mezi nimi i archiválie z pozdějších 60. a 70. let minulého století. Převážně také jde o rozsáhlé spisy, jejichž příprava – i v digitalizované podobě – je časově náročnější. Registrovaní badatelé tedy nyní můžou do vybraných digitálních reprodukcí vyšetřovacích spisů nahlížet prakticky okamžitě a bez čekání na přípravu digitalizátu.

V aplikaci eBadatelna je tedy nově možné studovat např. digitální kopii vyšetřovacího spisu vedeného ke známé události z července roku 1951 v Babicích, která vyvolala masivní zatýkání na Třebíčsku a stala se záminkou k řadě vykonstruovaných soudních procesů, na jejichž konci byly vyneseny rozsudky s vysokým počtem let odnětí svobody, a i několik trestů smrti (arch. č. V-1645 BN). K dalším vybraným reprodukcím archiválií patří vyšetřovací spisy vedené proti občanským seskupením, která ve společnosti vyrůstala po převratu roku 1948 spontánně a stavěla se vůči komunistickému režimu do opozice. StB tato občanská seskupení vnímala jako nebezpečné tzv. ilegální skupiny (např. kauza legionáře a účastníka západního protinacistického odboje Petra Křivky, arch. č. V-2669 BN, nebo případ vysokoškolských studentů, do jejichž čela StB postavila básníka, spisovatele a studenta filozofie Zdeňka Rotrekla, arch. č. V-2682 BN). Nemalou část vybraných archiválií tvoří vyšetřovací spisy vedené proti členům a členkám řádů a kongregací. Řehole sice byly režimem v roce 1950 zlikvidovány, ale jejich členové se nadále tajně scházeli, přijímali dorost, vzdělávali se (např. salesiáni, arch. č. V-2124 OV, nebo jezuité, arch. č. V-1434 OV). Sestry řádů a kongregací sice musely v roce 1950 opustit své domy, školy, nemocnice, ale mohly působit v ústavech pro seniory a mentálně postižené. I přesto svůj nesouhlas s režimem vyjadřovaly např. neúčastí ve volbách, nepřijetím státního platu, ukrýváním uprchlého kněze z internačního tábora (františkánky, arch. č. V-1263 BN, boromejky arch. č. V-786 CB).

Z pozdějších let bychom jako příklad mohli jmenovat vyšetřovací spis z roku 1974 kauzu loutkáře Emila Hauptmanna, který se svými přáteli hrál na mariánské pouti na Svatém Hostýně improvizované loutkové divadlo, jež by se směle dalo nazvat politickou satirou (arch. č. V-10090 BN).

Celkem bylo v eBadatelně nově zpřístupněno 516 inventárních jednotek o 146 579 skenech.