Novinky v eBadatelně

Vážení badatelé,

do eBadatelny byla přidána první část objektových svazků bývalé civilní rozvědky (I. správy). Objektové svazky byly vedeny k různým zahraničním institucím, bezpečnostním složkám, firmám, komunitám československých emigrantů v cizině a dalším tématům (tzv. objektům), která spadala do oblasti zájmu rozvědky. Celkově bylo publikováno 85 svazků v rozsahu reg. č. 10001 I. S až reg. č. 10099 I. S a jde o svazky uložené v papírové i mikrografické podobě, doplněné o nově zdigitalizované mobilizační kopie svazků, jimž jsme se již dříve věnovali v rámci archiválie měsíce (https://www.abscr.cz/archivalie/mobilizacni-filmovani/). V eBadatelně tak můžete nově najít i jeden z našich badatelsky nejžádanějších objektových svazků, a to konkrétně svazek reg. č. 10081 I. S, který obsahuje dokumenty k Rádiu Svobodná Evropa.

Dále byla v eBadatelně publikována další část digitálních reprodukcí osobních svazků kádrových příslušníků I. správy (58 svazků), včetně několika svazků nelegálních rozvědčíků, kteří působili v zahraničí pod falešnou identitou.

Celkově bylo přidáno 270 000 skenů.