Nové vyhledávací pomůcky

Archiv bezpečnostních složek na své stránce modernizoval vyhledávaní v seznamech spolupracovníků Státní bezpečnosti zveřejněných podle zákona č. 107/2002 Sb. Údaje byly převzaté Archivem od ministerstev vnitra, obrany a spravedlnosti. Archiv bezpečnostních složek převzal taktéž od Ministerstva vnitra ČR kopie pravomocných rozsudků, kterými se určuje neoprávněnost evidence některých osob uvedených v seznamech. Údaje k těmto osobám jsou opatřeny poznámkou. K dispozici je také vyhledávání v archivních pomůckách bezpečnostních složek, kterého součástí je seznam objektových svazků rozvědky státní bezpečnosti (I. správa). Časová prodleva mezi převzetím původního vyhledávače od ministerstva vnitra a spuštěním v současné podobě byla způsobena programovou synchronizací s modernější verzí internetové aplikace Archivu.