Návštěva členů Ještědské pobočky České archivní společnosti v Archivu bezpečnostních složek

Archiv bezpečnostních složek hostil v pátek 27. dubna 2018 vzácnou návštěvu – zástupce Ještědské pobočky České archivní společnosti. Kolegové z libereckého, jabloneckého a semilského archivu si pro exkurzi v ABS vyhradili celý den. Ráno začala prohlídka v budově na Branickém náměstí, kde se takřka vyčerpávajícího výkladu ujala vedoucí tamního oddělení Mgr. Xenie Penížková. Součástí prohlídky objektu bylo samozřejmě také nahlédnutí do depozitářů. S vybavením a prací restaurátorského pracoviště kolegy seznámila Daniela Gaštanová. Po obědě pak archiváře přivítala v budově v ulici Na Struze PhDr. Jitka Bílková a pozdravila je i ředitelka naší instituce Mgr. Světlana Ptáčníková.

S hosty jsme se po delší diskusi rozloučili až po čtvrté odpoledne a věříme, že si kromě několika publikací z produkce ÚSTR a ABS odvezli z exkurze i spoustu dojmů a zpřesněnou představu o činnosti našeho archivu, který se v mnoha směrech od práce státních okresních archivů odlišuje.