Na čaj do archivu

V den výročí sametové revoluce Vás zveme do badatelny Archivu, v níž bude možné od 11 do 16 hodin zhlédnout mimo jiné ukázky originálních dokumentů vztahujících se k osobnosti Václava Havla, především k jeho perzekuci ze strany StB. Na místě bude rovněž možné podat žádost o vyhledání a předložení jakékoliv archiválie, registrovat se do aplikace eBadatelna, to vše v příjemném prostředí s možností posedět nad šálkem čaje s drobným občerstvením a diskutovat s archiváři o dalších tématech.

K vidění bude také výstava Svět kreslí Havla. Jedná se o unikátní projekt České unie karikaturistů (ČUK), jež vyzvala všechny domácí i zahraniční umělce k vytvoření karikatury prvního československého postkomunistického prezidenta Václava Havla. Vzdala tak hold muži, který se zásadním způsobem zasloužil o přechod naší země z totality do demokratické společnosti.