Informace o změnách podmínek studia v badatelnách archivu od 13. 7. 2020 a provozu v letních měsících

Vážení badatelé,

od pondělí 13. 7. se mění podmínky návštěv na badatelnách Archivu bezpečnostních složek.

Prosíme proto badatelskou veřejnost, aby níže uvedeným pokynům věnovala maximální pozornost!

Badatelna Na Struze i badatelna Kanice budou otevřeny v běžných úředních hodinách bez polední pauzy. Stále je však zachována povinnost se objednat ke studiu na dopolední/odpolední blok. Obnovena bude možnost studia digitálních reprodukcí přímo v badatelnách na PC.

Badatelna Na Struze:

Studovat bude možné PO – ČT během dopoledního bloku 9–12 a odpoledního bloku 12–16 hod., ve ST až do 18 hodin.

Badatelna Kanice:

Studovat bude možné PO – ČT během dopoledního bloku 8–11 a odpoledního bloku 11–14.30 hodin.

Objednávání ke studiu

Každý badatel je povinen se dopředu objednat ke studiu na konkrétní termín, který musí následně schválit pracovníci badatelny. Objednání na obě badatelny je možné výhradně e-mailem na badatelna.struha@abscr.cz a badatelna.kanice@abscr.cz. Termín musí být potvrzen e-mailem obsluhy badatelny. Z tohoto důvodu není možné objednávat se telefonicky.

Je možné objednat se jak na dopolední, tak odpolední blok v jednom dni. Objednat se je nezbytné i pro vyzvednutí digitalizovaných archiválií, registraci do e-badatelny atd. Neobjednaní badatelé nebudou do prostor archivu vpuštěni.

Rušení rezervací

Vzhledem k předpokládanému velkému zájmu o studium a omezené kapacitě badatelny žádáme o ohleduplnost k ostatním badatelům. V případě, že se objednaný badatel nemůže dostavit na smluvenou dobu, prosíme o včasné zrušení rezervace, a to minimálně 24 hodin před potvrzeným termínem.

Pokud se badatel bez zrušení rezervace nedostaví ve dvou případech po sobě, budou mu veškeré další rezervované dny stornovány a bude se muset ke studiu objednat znovu.

Pro vstup do budov archivu již není nutné mít nasazenou roušku. Stále však platí níže uvedená obecná opatření.

Do budov archivu mají zakázán přístup osoby, které:

  • mají nařízenou karanténu, jejíž doba ještě neuplynula;
  • byly v posledních 14 dnech před návštěvou v přímém kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19
  • jeví příznaky virového respiračního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, dýchací obtíže).

Badatelna Na Struze i badatelna Kanice budou v období letních prázdnin uzavřeny v následujících termínech:

Badatelna Struha od 20. července do 31. července;

Badatelna Kanice od 10. srpna do 21. srpna.

Pro studium v badatelnách minimálně do konce června platí níže uvedená omezení.

 

Výše uvedená opatření platí jak pro úřední, tak pro neúřední badatele.

Děkujeme za pochopení.