ROZŠÍŘENÍ PROVOZU BADATELEN ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

Vážení badatelé,

s ohledem na úpravu opatření se od 17. 5. 2021 rozšiřuje provozní doba badatelen.

Prosíme badatelskou veřejnost, aby věnovala maximální pozornost níže uvedeným pokynům!

Vstup veřejnosti do budovy Archivu bezpečnostních složek je možný pouze se zakrytým nosem a ústy, povinné je používání respirátorů typu FFP2.

S ohledem na situaci žádáme badatele, aby zvážili nezbytnost návštěvy a případně ji odložili na příznivější dobu.

Badatelna Na Struze i badatelna Kanice upravují provozní dobu následovně:

Badatelna Na Struze:

Studovat bude možné PO, ÚT, ČT 9–16 hodin, ST 9–18 hodin.

Badatelna Kanice:

Studovat bude možné PO, ÚT, ST, ČT 8–14.30 hodin.

Objednávání ke studiu

Každý badatel je povinen se dopředu objednat ke studiu na konkrétní termín, který musí následně schválit pracovníci badatelny. Objednání na obě badatelny je možné výhradně e-mailem na badatelna.struha@abscr.cz a badatelna.kanice@abscr.czTermín musí být potvrzen e-mailem obsluhy badatelny. Z tohoto důvodu není možné objednávat se telefonicky.

Objednat se je nezbytné i pro vyzvednutí digitalizovaných archiválií, registraci do e-badatelny atd. Neobjednaní badatelé nebudou do prostor archivu vpuštěni.

Rušení rezervací

Vzhledem k předpokládanému velkému zájmu o studium a omezené kapacitě badatelny žádáme o ohleduplnost k ostatním badatelům. V případě, že se objednaný badatel nemůže dostavit na smluvenou dobu, prosíme o včasné zrušení rezervace, a to minimálně 24 hodin před potvrzeným termínem.

Pokud se badatel bez zrušení rezervace nedostaví ve dvou případech po sobě, budou mu veškeré další rezervované dny stornovány a bude se muset ke studiu objednat znovu.

Do budov archivu mají zakázán přístup osoby, které:

  • mají nařízenou karanténu, jejíž doba ještě neuplynula;
  • byly v posledních 10 dnech před návštěvou v přímém kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19
  • jeví příznaky virového respiračního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, dýchací obtíže).

Výše uvedená opatření platí jak pro úřední, tak pro neúřední badatele.

Děkujeme za pochopení.