Den otevřených dveří Archivu bezpečnostních složek a Ústavu pro studium totalitních režimů

Archiv bezpečnostních složek a Ústav pro studium totalitních režimů pořádají ve čtvrtek 8. června 2017 Den otevřených dveří v budovách ABS – Branické náměstí 2, Praha 4; Na Struze 3, Praha 1; Brno – Kanice.

Program – Archiv bezpečnostních složek

Při příležitosti Mezinárodního dne archivů se pro Vás otevřou dne 8. června 2017 budovy ABS. V rámci komentovaných prohlídek (které začínají na pražských pracovištích v 11, 12, 13, 14, 15 a 16 hod. a v Brně – Kanicích v 10 a 16 hod.) můžete navštívit pro veřejnost jindy nepřístupná místa, nahlédnete „pod pokličku“ práce archivářů a zažijete mnohá překvapení spojená například s osudy účastníků III. odboje. Zavedeme Vás nejen do depozitářů, ale seznámíte se i s činností lustračního, digitalizačního a restaurátorského pracoviště. Na závěr Vám kolegové z Ústavu pro studium totalitních režimů stručně představí své aktivity. Program v jednotlivých budovách se mírně liší:

ABS – Branické náměstí 2, Praha 4, 11–17 hod.

Komentované prohlídky:

V 11, 12, 13, 14, 15 a 16 hodin

Stanoviště:
1) badatelna

Díky ojediněle otevřené legislativě mají žadatelé v České republice neomezený přístup k archiváliím, které vznikly činností bezpečnostních složek komunistického režimu, a ABS tak patří mezi badatelsky nejvyužívanější archivy. V jeho třech studovnách se loni zaregistrovalo rekordních 2224 badatelů, kteří vykonali 4623 návštěv. Zájemcům tak bylo zpřístupněno přes 42 000 archiválií. Na tomto stanovišti archiváři stručně seznámí zájemce s náplní své práce a představí publikace ABS. K nahlédnutí budou připraveny nejen ukázky zajímavých archiválií, ale také filmy z provenience SNB.

2) lustrační pracoviště

Vyhledávání archiválií ABS je do značné míry založeno na jmenných evidencích a databázích. Pokud se zajímáte o osud konkrétní osoby, můžete se do pátrání pustit i sami. Některé evidence jsou přístupné na internetu, všechny dochované evidence však spravuje pouze náš archiv, který Vám také jako jediný může předložit archiválie z provenience bezpečnostních složek komunistického režimu. Odborná pracovnice bude vyhledávat (v žargonu Archivu „lustrovat“) ve všech evidencích a pohovoří o komplikovaném systému lustrací.

3) depozitář

Archiv bezpečnostních složek spravuje okolo 20 000 bm archiválií rozdělených do 748 fondů, které se vztahují k období obou totalit. Archiváři zájemcům přiblíží charakteristiku svazků a spisů, ukážou umístění archiválií a popíšou vhodné podmínky pro jejich ukládání.

4) pracoviště digitalizace

Oddělení digitalizace převádí originální archiválie do digitální podoby. Zajišťujeme tak badatelské veřejnosti snazší přístup k archiváliím a archiválie samotné chráníme před rizikem dalšího poškození. Vedle papírových předloh, které se skenují na knižních skenerech, je oddělení schopno digitalizovat fotografie, mikrofilmy, mikrofiše, magnetofonové kazety a další typy materiálu.

5) restaurátorská dílna

Archiv jako moderní instituce věnuje nemalé úsilí ochraně a péči o fyzický stav archiválií. V dílnách k individuálnímu restaurování dokumentů budou mít restaurátoři pro zájemce připravené ukázky činností a materiálů, kterými se pokusí ilustrovat náplň své práce. V části provozu hromadného odkyselování budou návštěvníci stručně seznámeni s přípravou archiválií k tomuto procesu, se samotným odkyselováním pomocí stroje Neschen C500 a závěrečnou kompletací po ošetření.

6) prezentace ÚSTR

Historici z Ústavu pro studium totalitních režimů seznámí návštěvníky s projekty ÚSTR a popíšou spolupráci s ABS. Nebude chybět ani nabídka četných publikací.

7) případ Světlana – proměny obrazu III. odboje

Archiv při speciálních příležitostech nemusí být pouze institucí, v níž si o minulosti jenom čtete. Během Dne otevřených dveří můžete příběhy popsané v archiváliích i zažít – konkrétně se u nás, velmi netradičně, seznámíte s osudy protirežimní organizace „Světlana“. Interaktivní vstupy zažijete jak během komentované prohlídky, tak na jejím konci. Vše bude završeno přednáškou na téma této protirežimní organizace od 18:30 v budově ABS na Struze.
Chybět nebude ani letos dětský koutek – i Vaše malé děti se mohou seznámit s profesí archiváře, uložit si do depozitáře svoje výrobky, a archivovat je tak na věčné časy. Bude o ně samozřejmě postaráno a Vy si budete moci s odborným průvodcem projít všechna stanoviště prohlídky.
Nově je možné se těšit na speciální dětskou prohlídkovou trasu „Po stopách odboje“ inspirovanou jak archivářskou prací, tak dobou vzniku archiválií uložených v našem archivu. Děti si tak „zahrají“ na odbojáře a v rámci napínavého dobrodružství pak samy na sobě poznají, v jak nelehké době žili jejich rodiče, prarodiče či praprarodiče. Rozhodně je nenechávejte doma, u nás se nudit nebudou!

ABS – Na Struze 3, Praha 1, 11–17 hod.

Komentované prohlídky:

Začínají v 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17 hodin.

Stanoviště:
1) badatelna

Z důvodu rekonstrukce budovy v Siwiecově ulici je badatelna v ulici Na Struze momentálně jedinou pražskou badatelnou, kterou denně navštíví v průměru 15–20 zájemců o studium. Loni se ve třech studovnách Archivu bezpečnostních složek zaregistrovalo rekordních 2 224 badatelů, kteří vykonali 4 623 návštěv, z toho 2 454 návštěv proběhlo v badatelně Na Struze. Celkově jsme v roce 2016 zájemcům zpřístupnili přes 42 000 archiválií. Žadatelé v České republice mají díky ojediněle liberální legislativě takřka neomezený přístup k archiváliím vzniklým činností bezpečnostních složek komunistického režimu, a ABS se tak těší velké pozornosti badatelů.
Archiváři na tomto stanovišti stručně seznámí návštěvníky s náplní své práce a představí publikace ABS. K nahlédnutí budou připraveny nejen ukázky zajímavých archiválií, ale také filmy z provenience SNB.

2) lustrační pracoviště

Prvním krokem při vyhledávání v archiváliích ABS je prověření jmenných evidencí a databází. Kromě rozsáhlých evidencí StB Archiv spravuje i kartotéku tzv. Studijního ústavu ministerstva vnitra, která obsahuje přes 1 200 000 záznamů jmen osob, jež byly prověřovány v Československu po 2. světové válce.

3) pracoviště digitalizace

Oddělení digitalizace převádí originály archiválií do digitální podoby. Zajišťujeme tak badatelské veřejnosti snazší přístup k archiváliím (především díky aplikaci eBadatelna.cz) a archiválie samotné tím chráníme před rizikem dalšího poškození. Vedle papírových předloh, které se skenují na knižních skenerech, je oddělení schopno digitalizovat fotografie, mikrofilmy, mikrofiše, magnetofonové kazety a další typy materiálu.

4) depozitář

V budově Na Struze 3 je uloženo 6 000 bm archiválií. Celkově ale Archiv bezpečnostních složek spravuje okolo 20 000 bm archiválií rozdělených do 748 fondů, které se vztahují k období obou totalit. Archiváři zájemcům přiblíží charakteristiku spisů a svazků, ukážou umístění archiválií a popíšou vhodné podmínky pro jejich ukládání.

5) restaurátorská dílna

Archiv bezpečnostních složek věnuje nemalé úsilí ochraně a péči o fyzický stav archiválií. Restaurátorské pracoviště je sice umístěno v budově na Braníku, ale ani Na Struze nepřijdete o možnost seznámit se v improvizované dílně s procesem restaurování archiválií.

6) prezentace ÚSTR

Historici z Ústavu pro studium totalitních režimů představí návštěvníkům projekty ÚSTR a popíšou spolupráci s ABS. Nebude chybět ani nabídka četných publikací.

7) příběhy III. odboje

Archiv při speciálních příležitostech nemusí být pouze institucí, v níž si o minulosti jenom čtete. Během Dne otevřených dveří můžete příběhy popsané v archiváliích i zažít – seznámíte se s příběhy účastníků III. odboje, konkrétně Vám interaktivní formou přiblížíme osudy některých členů protirežimní organizace „Světlana“.

Pro zájemce jsme stejně jako v předchozích ročnících připravili dětský koutek, a tak se i Vaše malé děti mohou na chvíli stát archivářem, uložit si do depozitáře svoje výrobky, a archivovat je tak na věčné časy. Bude o ně samozřejmě postaráno a Vy si budete moci projít s odborným průvodcem všechna stanoviště prohlídky.

A navíc jako speciální překvapení pro příznivce geocachingu otvíráme při příležitosti Mezinárodního dne archivů speciální pražskou trasu po místech spojených s historií 20. století.

18:30 přednáška Případ Světlana – proměny obrazu III. odboje
  • Mgr. Luboš Kokeš – Mgr. Libor Svoboda, Ph.D.

Přednášející představí protirežimní organizaci „Světlana“ působící na Moravě na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století. Historici posluchačům popíšou místo této organizace v dějinách III. odboje a seznámí je i se změnami pohledu na činnost jejích členů od padesátých let do současnosti.

ABS – Brno – Kanice, 10 a 16 hod.

Ve čtvrtek 8. června 2017 bude také zpřístupněno pracoviště ABS v Kanicích u Brna. Objekt archivu se sice nachází v katastru obce Kanice, avšak přístupný z této obce není. Je možné se k němu dostat od brněnského vlakového nádraží tramvají č. 2, směr Stará osada („Brno – Židenice, Stará osada“). Zde je třeba přestoupit na autobus č. 201 a vystoupit na zastávce „Brno, Líšeň, Na spáleništi“ (zastávka je na znamení). Na druhé straně silnice odtud vede účelová komunikace, po níž se za 10–12 minut dojde k budově archivu.

Zájemci si vyslechnou úvodní slovo o historii a současnosti pracoviště ABS Kanice, budou moci zhlédnout vybrané dokumentární filmy s bezpečnostní tematikou, za doprovodu pracovníků ABS si prohlédnou depozitáře a reprezentativní druhy archiválií a budou seznámeni s procesem digitalizace i s provozem kanické badatelny.
Prohlídky archivu budou zahájeny v 10 a 16 hodin. Autobus linky č. 201 odjíždí ze Staré osady z nástupiště č. 7.