Zmijovka

Archiv bezpečnostních složek v rámci badatelské agendy běžně zpracovává tematicky různorodé rešerše. Mnohdy jde i o poměrně kuriozní témata. Minulý měsíc se na Archiv obrátila zahraniční badatelka, která pátrá po způsobu, jakým se do západní Afriky dostala známá čepice tzv. zmijovka.

Zmijovku vyráběl Strakonický podnik Fezko, který se, jak vyplývá přímo z názvu, zabýval hlavně výrobou fezů a byl jejich hlavním dodavatelem do Osmanské říše. Když opadl zájem o fezy, muselo se Fezko přeorientovat na jiné produkty. Jedním z těchto produktů byla právě zmijovka. Velký podíl na její „propagaci“ měl zřejmě Amílcar Cabral, který si zmijovku oblíbil a po jehož vzoru ji začali nosit členové Africké strany nezávislosti Guineje a Kapverd (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde – PAIGC) a následně i další jeho ideoví sympatizanti.[1] Jisté je, že Cabral Československo několikrát navštívil. Dokonce lze odhadovat, jakou symboliku této přikrývce hlavy přisuzoval. Ovšem kdy a kde přesně na zmijovku poprvé narazil a jakým způsobem byla distribuována do západní Afriky, zatím veřejně známo není.[2]

V Archivu se dochovalo množství materiálů s relevancí k tomuto regionu, včetně archiválií přímo dokumentujících československou pomoc PAIGC v národně osvobozeneckém boji. Zásadní jsou v tomto směru zejména svazky bývalé civilní rozvědky. Klíčové dokumenty by se rovněž mohly nacházet ve fondu, jehož původcem byla firma Fezko a který se nachází ve správě Státního oblastního archivu v Třeboni.[3]

Pokud se mezi čtenáři tohoto příspěvku najde kdokoliv, kdo disponuje v tomto směru využitelnými informacemi, rádi je badatelce předáme.

Přiložené archiválie jsou uloženy jako tzv. materiál trvalé hodnoty (MTH) č. 21334. Fotografie i leták byly původně součástí svazku reg. č. 11853 s tematikou „Národně osvobozenecké hnutí tzv. Portugalské Guineje“ (konkrétně prvního dílu podsvazku č. 101 s názvem „Činnost poradce“).

Titulní strana týdeníku Jeune Afrique pochází ze svazku vedeného k osobě Amílcara Cabrala, který byl evidován jako tajný spolupracovník rozvědky.[4]


[1] Od začátku 60. let vedla PAIGC v čele s Cabralem ozbrojený boj za nezávislost Portugalské Guineje (dnešní Guinea-Bissau a Kapverdská republika). Zázemí, odkud mohla operovat, našla PAIGC v sousední Guinejské republice, která získala nezávislost na Francii již v roce 1958. Československo zde zřídilo své diplomatické zastoupení, které krom jiného skýtalo možnost „krytí“ pro činnost československé civilní rozvědky. Rozvědka si v Konakry zřídila tzv. rezidenturu a mj. intenzivně podporovala zmíněnou PAIGC – především zprostředkovávala dodávky „speciálního materiálu“ (tzn. zbraní) a poradenskou činnost.

[2] Dále viz např. https://vitalplus.org/zmijovka-jak-se-ceska-cepice-stala-symbolem-protikolonialistickeho-boje-v-zapadni-africe/.

[3] Národní archiv, který spravuje materiály provenience ÚV KSČ, již badatelka navštívila.

[4] Svazek reg. č. 43197, krycí název „Sekretář“, kategorie svazku „DS (důvěrný styk)“. Ke kategorii svazku viz https://www.ustrcr.cz/data/pdf/rozkazy/1sprava/smernice-1964.pdf.