StB na horách

Státní bezpečnost se v rámci svého působení zajímala mimo jiné také o Svědky Jehovovy. Při příležitosti sledování členů této náboženské společnosti strávili pracovníci 4. odboru KS SNB v Banské Bystrici několik dní na zasněžených horách v oblasti Malé Fatry.

Jedna ze sledovaných členek Svědků Jehovových totiž zamluvila na týden podnikovou chatu v obci Varín (část Jedlovina). Svědkové Jehovovi se zde měli setkat na duchovním soustředění. Státní bezpečnost se pokusila zjistit, kdo navštíví podnikovou chatu v době „školení“, jak bylo toto setkání v pramenech StB nazváno. Dále měli pracovníci sledovačky ověřit, zda se soustředění neúčastní také členové společnosti, kteří jsou za svoji činnost v podmínce, a tyto osoby „realizovat“ (v řeči StB provést jejich zatčení).

Aby bylo možné bez nebezpečí odhalení Svědky Jehovovy na horské chatě sledovat, musela si StB zajistit věrohodnou legendu (pojem označující spolehlivé vysvětlení důvodů pro účast a činnost příslušníků StB v dané oblasti) a opěrný bod (místo, z něhož lze nenápadně pozorovat okolí). Jako opěrný bod posloužila sousední chata, v níž se ubytovali dva pracovníci StB, kteří předstírali, že jsou zde na zimní dovolené. Pro dokonalou iluzi jeden z nich směl na tuto „služební cestu“ vzít svoji manželku a děti. Celá společnost byla pochopitelně řádně vybavena lyžemi a sáňkami.

I když pracovníci sledovačky vyrazili o den dříve, aby byli na příjezd účastníků setkání připraveni, někteří Svědkové Jehovovi již byli na místě. Hned první den sledovači rovněž zjistili, že kdosi nepřetržitě sleduje okolí zpoza záclonky horního okénka podnikové chaty. Tato okolnost dodala situaci na dramatičnosti, a tak příslušníci sledovačky museli být ještě opatrnější.

Mezitím se v průběhu prvního dne Svědkové Jehovovi a příslušníci SNB potkávali a seznamovali v okolí chat při lyžovaní. Sledovači si postupně ověřili totožnost osob na základě fotografií. Druhý den ráno dorazil oblastní kazatel sekty i s rodinou. „V dalším průběhu dopoledne se již nic zajímavého nedělo a většina jehovistů se věnovala zimním sportům.“

Školení se konalo během odpoledne a už večer ve 21:00 byli Svědkové Jehovovi zadrženi přímo v horské chatě. Při jejich výslechu se potvrdilo, že nikdo z nich rekreanty ze sousední  chaty nepodezíral. Společné setkání se tak zdálo být bezpečným i pro osoby v podmíněném trestu, vůči kterým pak následovala ze strany StB represe.

Státní bezpečnost práci svých zaměstnanců vyhodnotila jako velmi zdařilou. Úkoly, které vytyčila, se jim podařilo splnit, a tak se popis tohoto příkladu sledování na horách objevil i s fotografiemi v Informačním bulletinu IV. správy SNB.

Pracovníci SNB z opěrného bodu zůstali do následujícího dne údajně kvůli dokončení legendy. Možná si ještě zalyžovali.

Zdroj: fond A 25 (Správa sledování SNB) i. j. 1026; Sledování, roč. 1981, číslo 2, Sledování v chatovém prostředí (Příklad úspěšně provedené akce KATA pracovníky 4. odboru KS SNB v Banské Bystrici).