Soudruh Chroust

Prostor pro kritiku režimu v Československu a celého východního bloku nebyl během vlády KSČ příliš široký. Naopak veřejné zpochybňování vládních úspěchů či zesměšnění komunistických státníků byly vnímány jako nežádoucí jev. Dle § 104 trestního zákoníku č. 140/1961 Sb. bylo možné za hanobení státu socialistické soustavy a jeho představitelů potrestat pachatele odnětím svobody až na dva roky.

Důkazem, že ani maličkosti v tomto směru nebral režim na lehkou váhu, může být i vyšetřování malého lístku se zobrazením Nikity Chruščova v podobě chrousta a žáby. Perforovaný, malovaný lístek, na němž byla přilepena hlava sovětského představitele, byl objeven dne 20. února 1962 na nástěnce náchodské pošty. Dokumentace k případu v podobě agenturně-pátracího svazku[1] se dochovala ve sbírce Objektové svazky (OB) pod archivním číslem OB-136 HK s krycím názvem „Pošta“.

Zmíněný den si při návratu z porady Okresního výboru KSČ všiml náměstek pošty Petr Franěk lístku o velikosti 7 x 10 centimetrů, který byl přilepen na reklamní plakát Technických novin. Ihned plakát odstranil, nahradil jiným a z kanceláře o nálezu informoval Veřejnou bezpečnost. Místní okresní oddělení Ministerstva vnitra ihned zahájilo pátrání po neznámém pachateli. V podezření byli jednak zaměstnanci pošty, ale také přibližně čtyřicet osob, které během jedné hodiny náměstkovy nepřítomnosti navštívily peněžní přepážky, a bylo možné tak dohledat jejich totožnost.

Plakát s nalepeným lístkem byl odeslán na expertízu, jejímž cílem byla identifikace lepidla. V dubnu téhož roku byla provedena ve večerních hodinách prohlídka stolů zaměstnanců pošty. Jednalo se však o běžně dostupné lepidlo, což ztížilo pátrání. Stejně tak zjistit původce papíru šlo na poštovním úřadě dosti obtížně. Z těchto důvodů bylo v červnu pátrání po neznámém pachateli ukončeno a svazek reg. č. 5868, krycí název „Pošta“, byl uložen do archivu. Zajímavostí je, že tehdejší vyšetřovatelé vnímali karikaturu sovětského představitele jako vyobrazení do podoby žáby. Jde ovšem částečně také o zobrazení chrousta, rusky chrušče. Nicméně tuto souvislost patrně nikdo nezpozoroval.

Podobných případů hanobení stranických funkcionářů a představitelů zemí východního bloku bylo bezpočet. V souvislosti s vyobrazením Nikity Chruščova na náchodské poště stojí za zmínku například vyšetřování nálezu dopravního terče s nápisem „Brežněv je svině“ z dubna 1969.[2] Obě uvedené archiválie jsou jen marginální ukázkou snahy státní moci potlačovat rezistenci společnosti.


[1] Agenturně-pátrací svazky byly dle RMV č. 78/1959, Instrukce o agenturně operativní evidenci MV z roku 1959, článek 12, zakládány v případě pátrání po neznámém pachateli protistátního činu. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/rozkazy/smernice/rmv_78_1959.pdf

[2] Dokumentace „Akce Terč“, jak je vyšetřování tohoto případu pojmenováno, je dochována ve vyšetřovacím spise arch. č. V-5461 BN ve sbírce Vyšetřovacích spisů.