S Kožíškem po Evropě

Fond 301 (Vyšetřovací komise pro národní a lidový soud při MV) obsahuje mimo jiné i rozsáhlou dokumentaci k vyšetřování prominentního protektorátního novináře Antonína Jaromila Kožíška. Mezi nimi můžeme pod signaturami 301-70-1 až 301-70-5 nalézt i rozsáhlý soubor fotografií, které byly pravděpodobně zabaveny jako součást dokumentace jeho činnosti za války.

Antonín Jaromil Kožíšek (1905-1947) byl zajímavou a dosti negativní postavou české, resp. moravské novinařiny. V meziválečném období žil několik let ve Francii, po návratu ve třicátých letech se nepříliš úspěšně pokoušel o novinářskou kariéru. Několikrát byl za občanské války ve Španělsku na území ovládaném frankisty a po návratu vydal dvě reportážní publikace. K extrémně pravicovým ideám inklinoval zřejmě už před válkou, ale teprve za okupace mu jeho názory, ambice a bezskrupulóznost umožnily bleskovou kariéru. Ještě v roce 1939 se stal šéfredaktorem moravských periodik Moravská orlice a Moravské noviny, v roce 1943 pak přešel na stejný post pražského Poledního listu. Stal se členem Vlajky, České ligy proti bolševismu a dalších kolaborantských organizací. Jako velmi aktivního kolaboranta a zručného propagandistu ho nacisté často vysílali na zahraniční reportážní mise, převážně na dobytá území.  Kožíšek tak navštívil Polsko, Balkán, Francii, Dánsko, Norsko, Ukrajinu. Jako jeden z prominentních a velmi přičinlivých kolaborantů stanul před Národním soudem, který jej počátkem března 1947 odsoudil k smrti.

Výše uvedený soubor fotografií obsahuje více než 900 fotografií, z nichž menší část zachycuje Kožíškův soukromý život a gros zjevně pochází z jeho reportážních cest po Evropě v období druhé světové války, přičemž většinu z nich pořídil s pravděpodobností hraničící s jistotou sám Kožíšek. Jedná se tak o zajímavý obrazový doprovod života významného českého kolaboranta.