Psychotronika v ČSLA

Jasnovidnost, telepatie či psychokineze jsou fenomény, kterými se zabývá psychotronika. Pro mnohé jsou tyto záležitosti mýty a výmysly. Tím si však rozhodně nebyl jist tehdejší ministr národní obrany generálplukovník Milán Václavík.

Studená válka vyžadovala mít informační náskok před nepřítelem. Především informace o zbraních nepřítele měly cenu zlata. Prioritou tak bylo prověřit všechny dostupné prostředky a posoudit možnosti, které by vedly ke zjištění těchto údajů. Psychotronika se v tomto světle jevila jako vhodný prostředek, protože měla být údajně schopná pomocí senzibilních osob zjišťovat lokaci podzemních min či letadel.

Proto dne 6. září 1985 uložil ministr národní obrany (MNO) Václavík náčelníkovi generálního štábu (NGŠ) generálplukovníkovi Miroslavu Blahníkovi úkol zabezpečit získání poznatků o oblasti psychotroniky, zejména o možnostech jejího využití v ČSLA. O důležitosti daného úkolu svědčil fakt, že vojenská zpravodajská správa spolupracovala mimo jiné s Československou akademií věd (ČSAV), Slovenskou akademií věd (SAV) a požádala o spolupráci zpravodajské správy GŠ SSSR (HZS/SSSR) a GŠ NDR (ZS/NDR).

Dne 24. října 1985 byla postoupena NGŠ informační zpráva, ve které náčelník zpravodajské správy (NZS) generálporučík Brož informoval o rozvoji psychotroniky v ČSLA. Ve zprávě NZS, mj., navrhl trvale sledovat využívání psychotroniky pro vojenské účely prostřednictvím Zpravodajské správy generálního štábu (ZSGŠ) a zřídit vědecko-výzkumné pracoviště v ČSLA. Před konečným rozhodnutím o zřízení pracoviště bylo navrženo prokonzultovat tuto otázku s příslušnými orgány Sovětské armády.

Dne 31. října 1985 byla genpor. Brožem schválena informační zpráva pro MNO ČSSR, zmiňující např. poznatky ZSGŠ o vědeckém výzkumu psychotroniky v některých „kapitalistických“ zemích (USA, NSR a Francie) či o pravděpodobném zapojení senzibilních osob do vojenské problematiky, především v hledání osob a různé munice. Brožova zpráva dále hovořila o údajném zkoumání USA zaměřeném na lidské biopole a snaze amerických odborníků vyvinout technické prostředky, které by nahradily senzibilní osoby.

Informační zprávy jsou uloženy v Archivu bezpečnostních složek v nezpracovaném fondu ZSGŠ.