Prominentní potraviny

Jednu ze součástí Státní bezpečnosti tvořila Správa ochrany stranických a ústavních činitelů neboli V. správa SNB. Její úkol byl specifický – chránit nejvyšší představitele státu a KSČ. Jeden z odborů V. správy měl mimo jiné na starost agendu hygienicko-toxikologické ochrany, jejímž cílem bylo bránit prominenty například před potenciální otravou způsobenou zkaženým jídlem nebo případným úmyslným otrávením. Dostatek kvalitních a zdravotně nezávadných potravin zajišťovala organizace s názvem Dodávková služba Praha (DSP), zřízená výnosem ministra vnitřního obchodu ze dne 28. března 1957. Ještě téhož roku byl na tento objekt zaveden u V. správy objektový svazek s krycím jménem „PRAMEN“, který byl veden až do konce roku 1990. Státní bezpečnost zabezpečovala prověrku zaměstnanců, prováděla ostrahu budov DSP a také vykonávala hygienickou kontrolu.

Pád komunismu postavil DSP před výzvu, jak přežít v nových podmínkách. Podnik se pochopitelně u běžných občanů netěšil dobré pověsti, o čemž svědčí anonym z ledna 1990, v němž se pisatel vyjadřoval k aktuální situaci více než kriticky: „Již delší dobu sleduji zprávy o speciálních prodejnách pro extra třídu našeho národa. Dříve si tam nakupovali komunisti, komu bude sloužit nyní? Jak se to srovnává s hlásnou demokracií, když část národa kupuje točený salám, protože je laciný, shání přední hovězí, protože je laciné, v neděli baští tlustý bůček a přikusuje brambory, kvalitou se hodící tak pro prasata. Zatím co jiní nevědí roupama co si nechat poslat ze západu za laciné peníze. Zbytek zřejmě se vyrovnává z poplatků obyčejných pracujících.“ Protože pisatel v závěru dopisu vyhrožoval blíže neurčenými „akcemi“, pokud se podnik neuzavře, byl dopis podroben rozsáhlé expertize. Autora se však nalézt nepodařilo.

Už v lednu 1990 tak byla navržena nová koncepce podniku a od 1. března 1990 byla DSP přejmenována na středisko Potraviny Praha-Dodávková služba Holešovice. Záměrem vedení nového podniku bylo, aby „Dodávková služba nadále zásobovala státní a ústavní orgány, celospolečenské akce, zahraniční delegace a případně také akreditované diplomatické pracovníky. Navíc bude s patřičnou přirážkou provádět zásobování běžných spotřebitelů.“ Dále bylo záměrem více se orientovat na komerční činnost, pultový prodej pro běžné zákazníky a vyskytly se úvahy o budoucím převedení na akciovou společnost. Z této doby pochází i katalog potravinářských výrobků z roku 1990, které bylo možné si objednat a nechat doručit přes zásilkovou službu, fungující v rámci reformované DSP. Z ceníku je patrná výše zmíněná „patřičná přirážka“, která převyšovala tehdy ještě relativně jednotné ceny někdy i o desítky procent. Například 1 kg másla stál dle zdrojů ČSÚ v roce 1990 67 Kčs, zatímco DSP jej nabízela za rovných 100 Kč. Jaký byl o služby zájem bohužel z pramenů nevyplývá.

Zdroj: fond Správa ochrany stranických a ústavních činitelů, V. správa SNB, karton I-169.