Příslušníci se baví

Ve dvaceti kilometrech archiválií, uložených v  Archivu bezpečnostních složek, lze narazit i na takové, které by zde badatel většinou ani nehledal. Jednou z nich je dokumentace sportovních utkání a oslav pořádaných příslušníky Okresní správy SNB Gottwaldov z let 1967–1968 (přírůstek fondu Správa StB Brno z roku 1995, Oddělení StB Gottwaldov, karton 19), obsahující soubor fotografií a několik básní.

I když je třeba mít na paměti, že Sbor národní bezpečnosti byl represivním aparátem, který pomáhal udržovat moc komunistické diktatury, momentky i víceméně vtipná veršovánka nám jeho zaměstnance představují z poněkud jiného úhlu. Trefné popisky pod fotografiemi dokládají, že jejich autorům nechyběl smysl pro humor a schopnost sebeironie, a v některých z nich se zároveň odráží doba jejich vzniku. Bohužel, odpůrci režimu se setkávali se zcela jinou tváří Bezpečnosti….