Naše jednotky nám pijí…

Svědectvím služby u Pohraniční stráže nejsou jen prameny operativního charakteru, nýbrž i prameny z činnosti politického aparátu pohraničních brigád. Ve „stranické diskusi“ se objevuje každodennost zřetelněji než v rozkazech a výkazech činnosti:

„Je nutno, abychom se podívali ještě na jednu věc. Naše jednotky nám pijí. V poslední době opilství je nešvarem u PS. Je zde, soudruzi, to nebezpečí, že opilý člověk je vhodným objektem reakčních živlů. Za skleničku alkoholu poví vše, co ví. My to přehlížíme. Máme trestů za opilství hodně, zůstáváme nad tím stát. Jsou případy, že mladší strážmistři se chovají jako zvířata. Co říkat tomu, když vojín vidí, že mladší strážmistr je nakalibrovaný, a že dokonce dává rozkaz k pití. Je to nešvar, s kterým se setkáváme denně. Je nutno se řádně vypořádat s tímto problémem. Nechceme, aby naši příslušníci byli abstinenti, ale musí vědět, kolik toho mohou vypít.“ (Chybějící interpunkce doplněna.)

Citát pochází z diskusního příspěvku, který byl pronesen v květnu 1951 na první konferenci komunistů v 7. sušické pohraniční brigády Sušici, květen 1951 (ABS Brno-Kanice, f. 2343 – 7. brigáda Pohraniční stráže Sušice, inv. j. 1247).

Jako autor příspěvku je uveden „s. Zoubek, Železná Ruda“. Podle všeho jde o Josefa Zoubka (nar. 1922), který byl v té době, do 1. listopadu 1951, velitelem praporu Železná Ruda 7. brigády Pohraniční stráže Sušice. Poté byl vyslán do kursu velitelů pluků Vyšší školy důstojníků pěchoty v Bruntále a od listopadu 1952 do roku 1957 zastával funkci velitele 4. znojemské pohraniční brigády.

Písemnost z konference podává stranickým jazykem situaci u 7. brigády po zaujetí tzv. nové sestavy (tedy vojskového střežení) počátkem roku 1951. V obrazové ukázce naleznete mj. program konference, úvodní list zprávy z konference, leták a program. Zajímavé je svou dikcí i prefabrikované „poučení“ pro delegáty. Součásti zápisu jsou i odpovědi na připomínky, které z diskuse vzešly. Jako příklad uvádíme odpověď na diskusní příspěvek Josefa Zoubka. Jak vidno, netýká se pasáže o alkoholu, ale jiné části Zoubkova vystoupení – asi k opíjení nebylo co dodat. Ve sledu materiálu registrujeme určitou časovou anomálii, kdy odpovědi na připomínky jsou předřazeny projevům a diskusním vystoupením, tedy i příspěvku Josefa Zoubka, jehož citované pasáže se tak ocitly na konci naší ukázky.