Návštěva Matky Terezy

Před 34 lety, v listopadu 1984, poprvé navštívila Československo indická řeholnice, původem z Albánie, zakladatelka a představená kongregace Misionářek lásky a nositelka Nobelovy ceny Agnesë Gonxhe Bojaxhiu, známější pod jménem Matka Tereza. Její krátký pobyt, uskutečněný na pozvání kardinála Františka Tomáška, nemohl ujít pozornosti Státní bezpečnosti (StB).

Matka Tereza v Československu strávila čtyři dny (od 9. do 12. listopadu 1984). Prohlédla si chrám sv. Víta na Hradě, připojila se k bohoslužbám v jezuitském kostele sv. Ignáce v Praze, v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově i na dalších místech a zavítala do charitního domu v Lechovicích u Znojma. Původně měla zamířit i na Slovensko, ale kvůli únavě byla tato cesta zrušena, což si příslušníci StB vysvětlili jako záměr vyhnout se setkání s prorežimním bánskobystrickým biskupem Jozefem Ferancem. Pobyt Matky Terezy v Československu vyhodnotili příslušníci jednoznačně: „Pobytu jmenované bylo zneužito k realizaci záměrů vnějšího a vnitřního nepřítele zejména ve směru aktivizace věřících a popularizace charitativní péče ženských řeholních řádů mezi věřícími v souladu se stávajícími požadavky církve v této oblasti. Současně se znovu prokázalo, že příjezdy významných církevních osobností vyvolávají značný zájem věřících, u nichž je tímto způsobem upevňováno sebevědomí o síle, možnostech a akceschopnosti věřících a řím. kat. církve samotné.“ (fond A 36, inv. j. 921).

„Archiválie měsíce“ pochází ze svazku Správy sledování s krycím názvem „Hiu“, který je uložen pod a. č. SL-2224 MV. Návrh na sledování odhaluje mimo jiné důvod fotografování Matky Terezy už na letišti – Státní bezpečnost zajímalo, kterými osobami bude uvítána. Zpráva dále popisuje situaci bezprostředně po příletu Matky Terezy na pražské letiště v Ruzyni. Objevila se v doprovodu sestry Marie Moniky Gomes, řeholnice stejné kongregace, která je ve zprávě a na fotografii označena krycím názvem „Eva“. Snímek je doplněn označením na lícové straně a příslušnými vysvětlivkami na straně rubové.