Hvězdy nelžou

Český národ je znám tím, že se velmi často vyrovnává s nepříznivými událostmi a skutečnostmi lidovým humorem. Nejinak tomu bylo i v době po srpnové okupaci v roce 1968, kdy lidé neváhali psát na zdi či silnice posměšné nápisy a šířili letáky i rezoluce s protisovětskou tematikou. Některé z těchto dokumentů se později dostaly do rukou příslušníků Státní či Veřejné bezpečnosti. A stejně tak tomu bylo i se snímky, které stateční fotografové pořizovali v ulicích, leckdy i u hlavní tanků. Několik týdnů po srpnu 1968 se podobný zadržený materiál mohl snadno stát záminkou pro vyšetřování. Z fondů uložených v Archivu bezpečnostních složek jsme vybrali několik zajímavých záběrů z pražských ulic (fond A 34 /Hlavní správa kontrarozvědky Sboru národní bezpečnosti – II. správa SNB/ i. j. 2663) a dobových letáků a rezolucí (fond A 34 i. j. 2649). Vskutku pozoruhodný je horoskop vytvořený údajně padesát dní před okupací a zaslaný do redakce časopisu Signál, který ho však odmítl otisknout.