Balzamování prezidenta

V březnu letošního roku uplyne 65 let od chvíle, kdy zemřel první „dělnický“ prezident Klement Gottwald. Ještě týž měsíc bylo usnesením politického sekretariátu ÚV KSČ rozhodnuto o vybudování Mauzolea Klementa Gottwalda v Národním památníku na Vítkově. Krátce po úmrtí se tělo prezidenta dostalo do rukou sovětských expertů na balzamování, kteří byli do ČSR urychleně dopraveni ze Sovětského svazu. V následujících letech se tito odborníci postarali o první balzamizaci těla před jeho vystavením a zaučení českých specialistů, kterým byla péče o Gottwaldovy pozůstatky v únoru 1955 předána. Ti se o něj starali až do jeho zpopelnění v roce 1962.

Mauzoleum samotné bylo otevřeno počátkem prosince 1953. K jeho zřízení a provozu, obdobně jako k péči o balzamované tělo, se v Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra nachází mj. ve fondu 319 (Vytříděné spisy sekretariátu ministerstva vnitra) signatura 319-9-20. Jedná se o složku, která obsahuje např. předávací protokol Mauzolea Klementa Gottwalda, informace o jeho provozu a úpravách včetně vyčíslení nákladů. Součástí je i dosti unikátní sbírka protokolů o balzamování těla Klementa Gottwalda z let 1953–1955. Protokoly byly vytvořeny sovětskými experty na balzamizaci a je možné z nich vyčíst detailní informace o pracovních postupech a nakládání s tělem, stejně jako o případných technických závadách v uvedeném období.

Překlad jednoho z těchto protokolů lze nalézt v průkopnickém článku Luďka Vacína, který byl uveřejněn v roce 2014 ve Sborníku Národního muzea. Vyvrací v něm mimo jiné některé hluboko zakořeněné mýty např. o nekvalitně provedené balzamizaci, která měla údajně zapříčinit rozklad některých částí Gottwaldova těla. Celý článek obohacený o dokumentaci uloženou v Národním archivu je dostupný zde.