Atentát ve Štrasburku

Před šedesáti šesti lety, 17. května 1957, byla zavražděna manželka prefekta francouzského departementu Bas-Rhin paní Henriette Tremeaud. Usmrtil ji výbuch nástražného zařízení umístěného v krabici od doutníků. Později se ukázalo, že původním cílem atentátu měl být její muž a že šlo o akt státního terorismu, jehož záměrem bylo narušit politické sbližování Francie a Německa.

Balík obsahující krabici na doutníky byl na prefekturu doručen o tři dny dříve a prefekt André Tremeaud ji 16. května odnesl do svého soukromého bytu. Následující den po poledni krabice explodovala, když se ji prefektova manželka pokoušela otevřít, aby nabídla doutníky hostům odpolední recepce. Při následném vyšetřování byly poměrně záhy objeveny stopy vedoucí do tehdejšího Československa a nasvědčující účasti tamních tajných služeb.

Zejména grafologickou expertízou a analýzou použitých materiálů se atentát, resp. pokus o atentát, podařilo dát do souvislosti s letákovou akcí domnělé neonacistické organizace Kampfverband für unabhängiges Deutschland, jež měla usilovat mimo jiné o navrácení území Alsaska-Lotrinska Německu. Iluzi o existenci takové organizace se pokusila vytvořit československá rozvědka, která rozesílala výhružné letáky osobnostem francouzského, německého a amerického veřejného života. Záměrem rozvědky bylo spojit Kampfverband se štrasburským atentátem. Nicméně rovněž grafologickou expertízou bylo prokázáno, že letáky, a tedy i balík s krabicí od doutníků, byly československého původu. Blíže viz přiložený dokument, který jsme vybrali za archiválii měsíce.[1]

Zdroj: fond Hlavní správa rozvědky SNB – svazky, registrační číslo 40377/055 I. S včetně příslušného materiálu trvalé hodnoty 22300 I. S.


[1] Podrobněji k celému případu viz PETLÁK, Jakub. Útok StB ve Štrasburku v roce 1957 [online]. Brno 2014, Diplomová práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity [cit. 2023-04-17]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/tcm2c/.