Archiv bezpečnostních složek zveřejňuje na svých webových stránkách dvě nové archivní pomůcky

Archiv bezpečnostních složek publikuje v rubrice Fondy a sbírky – Průvodce po fondech a sbírkách dvě nové archivní pomůcky. Jde o manipulační seznamy k archivním souborům Zvláštní operativní svazky ((1943) 1948 – 1990) a 17. brigáda Vnitřní stráže Brno ((1948) 1954-1963 (1965)).

Publikováno: 25. 1. 2023

Sbírka Zvláštní operativní svazky (značka ZO)

Původci větší části sbírky (ZO/MV) jsou převážně centrální útvary StB při MV (FMV) a Správa StB při Krajské správě SNB v Praze, vznik menší části sbírky (ZO/PL) se pak pojí se Správou StB při Krajské správě SNB v Plzni. Celková metráž archivní sbírky Zvláštní operativní svazky je 6,84 bm a je souborem operativních svazků vedených k osobám zvláštního významu v různých kategoriích, které vymezovaly rozsah a způsob sledování, a vybraných objektových svazků. V této sbírce je možné studovat např. archiválie k politikovi Československé strany socialistické Emanuelu Šlechtovi (1951 – 1960), dále operativní svazky k akci StB s krycím názvem „Věra“, vedené za účelem sledování disidentů v období 1. poloviny 70. let 20. století (Ladislava Lise, Jiřího Lederera, Klementa Lukeše, Milana Hübla, Otty Bednářové), archivní dokumenty ke spisovateli Pavlu Kohoutovi (1970 – 1988) nebo třeba z objektových svazků archivní materiály ke zpravodajským hrám s rozvědkou USA (1972 – 1979). Ve svazcích jsou soustředěny písemnosti, fotografie, v malé míře mikrofiše, magnetofonové pásky a další archiválie.

Archivní soubor Zvláštní operativní svazky je v současné době kompletně digitalizován a v brzké době bude registrovaným badatelům zpřístupněn v naší aplikaci eBadatelna. Zatím je pomůcka dostupná zde.

Archivní fond 17. brigáda Vnitřní stráže Brno (značka 2412)

Pomůcka – manipulační seznam II. typu – popisuje archivní soubor o délce 3,72 běžných metrů z let 1954 až 1963. 17. brigáda Vnitřní stráže střežila svými podřízenými jednotkami např. důležité podniky se zbrojní výrobou, vysílače nebo sklady na Moravě. Ač brigáda působila v největším moravském městě a podřízené jednotky měla v řadě lokalit, po dobu její existence nebylo pro veřejnost možné se s utajovaným názvem útvaru setkat. V běžné komunikaci se tehdy užívalo krycího označení PS–útvar (nebo VS-útvar) 6409 Brno.

Archiválie popsané položkami manipulačního seznamu jsou uloženy ve 31 krabicích, včetně 18 úředních knih, 64 podacích protokolů a dvou fotoalb. Ve fondu naleznou badatelé mj. různé druhy rozkazů, zprávy o činnosti útvaru nebo písemnosti o tzv. mimořádných událostech, jako byla zranění, porušení předpisů atd. Kupodivu informace o střežených objektech příliš rozsáhlé nejsou. Součástí fondu jsou také materiály z činnosti politického aparátu. Pomůcka je dostupná zde.