ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK ZVEŘEJŇUJE NA SVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH DALŠÍ ARCHIVNÍ POMŮCKY

Archiv bezpečnostních složek přidává do rubriky Fondy a sbírky – Průvodce po fondech a sbírkách přepsané Prozatímní inventární seznamy k fondům Krajská správa SNB Hradec Králové (M 1), Okresní správa SNB Havlíčkův Brod (M 2) a Okresní správa SNB Hradec Králové (M 3).