Archiv bezpečnostních složek zveřejňuje na svých webových stránkách další archivní pomůcky

Jde o manipulační seznamy k fondům oddělení StB při okresních správách SNB v Jihomoravském kraji a Městské správě SNB Brno (seznam fondů viz níže). Pomůcky popisují archivní soubory o celkové délce cca 32 bm, které vznikly převážně v 60. až 80. letech 20. století. Vyskytují se zde ale také přesahy do období 40. a 50. let, včetně doby okupace u fondu Oddělení StB Prostějov. Priorum tvoří archiválie z roku 1927.

Z vlastní operativní činnosti útvarů se dochovaly především dokumenty ke kontrarozvědné ochraně ekonomiky a oblasti boje s vnějším nepřítelem; problematika vnitřního nepřítele se objevuje ojediněle. K dispozici jsou například materiály k jednotlivým podnikům (rozsáhlý soubor se dochoval k Jaderné elektrárně Dukovany), k vízovým cizincům, výjezdům čs. občanů do ciziny a k emigraci a dále písemnosti k akcím (převážně typu bezpečnostních a kontrarozvědných opatření), prověrky osob a různá šetření. Fondy zpravidla obsahují archiválie z řídící a organizační činnosti (mj. rozkazy a pokyny), vyúčtování zpravodajského paušálu (zvláštní finanční prostředky) a různé služební sešity. Významnou část souborů tvoří registraturní pomůcky (zejména jednací/podací protokoly).

Okresní správa SNB – oddělení StB Blansko (značka B 6_1/II)

Městská správa SNB – oddělení StB Brno (značka B 6_2/II)

Okresní správa SNB – oddělení StB Brno – venkov (značka B 6_3/II)

Okresní správa SNB – oddělení StB Břeclav (značka B 6_4/II)

Okresní správa SNB – oddělení StB Gottwaldov (značka B 6_5/II)

Okresní správa SNB – oddělení StB Hodonín (značka B 6_6/II)

Okresní správa SNB – oddělení StB Jihlava (značka B 6_7/II)

Okresní správa SNB – oddělení StB Kroměříž (značka B 6_8/II)

Okresní správa SNB – oddělení StB Prostějov (značka B 6_9/II)

Okresní správa SNB – oddělení StB Třebíč (značka B 6_10/II)

Okresní správa SNB – oddělení StB Uherské Hradiště (značka B 6_11/II)

Okresní správa SNB – oddělení StB Vyškov (značka B 6_12/II)

Okresní správa SNB – oddělení StB Znojmo (značka B 6_13/II)

Okresní správa SNB – oddělení StB Žďár nad Sázavou (značka B 6_14/II)

Pomůcky jsou dostupné zde.