Archiv bezpečnostních složek zveřejňuje na svých webových stránkách další archivní pomůcku

Jde o manipulační seznam „Krajská správa SNB, správa StB Brno – vnitřní oddělení, statisticko-evidenční oddělení“ (značka B 6/II) k části fondu Krajská správa SNB – správa StB Brno. Pomůcka popisuje archivní soubor o délce 5,64 bm z let (1931) 1951-1990 (1991).

Vnitřní oddělení plnilo různé úkoly organizačního charakteru, zabezpečovalo chod spisové služby a připravovalo podkladové materiály pro náčelníka správy. Mělo také na starosti agendu zvláštních finančních prostředků (tj. prostředků určených na zpravodajskou činnost) a prověrky osob – zejména branců. Z jeho činnosti jsou k dispozici mj. rozkazy, plány práce, zápisy z porad a různé pokyny a služební pomůcky.

Statisticko-evidenčního oddělení zabezpečovalo činnosti spojené s vedením operativní evidence, statistiky a administrativy při agenturně operativní práci, plnilo roli operativního archivu a provádělo analytickou činnost. Převážnou část archiválií tvoří registraturní pomůcky (jednací protokoly) z let 1951 – 1963. Ze spisů se dochovalo pouhé torzo – několik pokynů ze 70. a 80. let.

Pomůcka je dostupná zde.

Publikováno: 3. 2. 2023