ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK NA FESTIVALU BRANÍK SOBĚ

Vážení přátelé, naši milí badatelé,

z důvodu vyhlášení nouzového stavu nemohl v tomto roce proběhnout tradiční Den otevřených dveří v Archivu bezpečnostních složek na Branickém náměstí. Velký zájem veřejnosti budila vždy návštěva restaurátorského pracoviště. Proto jsme se letos rozhodli prezentovat renovaci vyšetřovacího spisu tzv. Akce Střed, který byl veden k paní Miladě Horákové a společníkům.

Na festivalu Braník sobě zhlédnete fotografie zaznamenávající práci restaurátorů na spisu, který byl v roce 2010 prohlášen za archivní kulturní památku. Na místě najdete také letáčky, které představí v kostce činnost našeho archivu, i se  žádankou o archiválie. Těšíme se na vás 5. září 2020 v Bezové ulici.

https://www.braniksobe.cz/